Ombygging av ny inngang

Utfordring 

Flere trinn for å komme inn inngangen, høydeforskjellen er på 45 cm.

Eksempel tilskudd bolig 04 - før utbedring

Løsning 

Lage et tilbygg med en ny trinnfri inngang, slik at alle rom er tilrettelagt. I dette tilfellet ble det gjort ombygging inne i tillegg til å lage et tilbygg.

Eksempel tilskudd bolig 04 - etter utbedring
Eksempel tilskudd bolig 04 - nærbilde etter utbedring

Finansiering 

Tilskudd i stedet for rampe over 40 cm, som maksimalt gir 66 250 kroner inkludert mva. Kostnad for denne endringen kom på cirka 200 000 kr. Det ble gjort mye egeninnsats.