Nytt inngangsparti

Utfordring 

Inngangsparti med trapp der høydeforskjellen var cirka 160 cm. Det var smalt under taket.

Eksempel tilskudd bolig 05 - nærbilde trapp før utbedring
Opprinnelig inngangsparti
Eksempel tilskudd bolig 05 - nærbilde før utbedring
Opprinnelig alternativ inngang til høyre
Eksempel tilskudd bolig 05 - før utbedring
Før utbedring

Løsning 

Det var mulig å lage en inngang fra kortsiden av huset, der var det en utleieleilighet som ikke var i bruk. Terrenget ble hevet og det ble laget en ny asfaltert gangvei fra hovedveien.

Eksempel tilskudd bolig 05 - skisse
Skisse ny løsning
Eksempel tilskudd bolig 05 - etter utbedring
Eksempel tilskudd bolig 05 - nærbilde etter utbedring
Eksempel tilskudd bolig 05 - gangvei etter utbedring
Ny asfaltert gangvei (sett fra huset)

Finansiering 

Tilskudd i stedet for rampe over 40 cm ga i denne saken tilskudd på 66 250 kroner inkludert mva. Brukeren måtte ut med 162 738 kroner, inkludert asfaltering av veien. Brukeren dekket summen som gikk ut over tilskuddet med et flexilån.