Hevet terreng rundt adkomst

Utfordring 

Før utbedring var det 24 cm høydeforskjell fra bakke til dørterskel.

Eksempel 02 tilskudd bolig - før utbedring

Løsning 

Hevet steinlagt terreng slik at det er i høyde med inngangsdør. Nedfelt rist foran inngangsdør.

Eksempel 02 tilskudd bolig - etter utbedring
Eksempel 02 tilskudd bolig - nærbilde etter utbedring

Finansiering 

I denne saken ble det innvilget lite rampetilskudd på 37 125 kroner, inkludert mva. Totalt kostet tilretteleggingen cirka 60 000 kroner.