Eksempler på tilskudd i stedet for heis eller rampe

Hensikten med eksemplene er å gi kunnskap og inspirasjon til å velge tilskudd i stedet for heis eller rampe for å lage en varig løsning for trinnfri adkomst.

Støpt og steinlagt gangvei

Eksemplet med støpt og steinlagt gangvei.

Hevet terreng rundt adkomst

Eksemplet med hevet terreng rundt adkomst.

Støpt gangvei fra carport

Eksemplet med støpt gangvei fra carport.

Ombygging av ny inngang

Eksemplet med ombygging av ny inngang.

Nytt inngangsparti

Eksemplet med nytt inngangsparti.

Ny vei rundt bolig

Eksemplet med ny vei rundt bolig.

Støpt ny gangvei

Eksemplet med støpt ny gangvei.