Stue

Tilrettelegging uten hjelpemidler 

  • Sørg for fremkommelighet med rullator/rullestol. 
  • Hvis nødvendig, anbefal flytting eller fjerning av møbler som hindrer betjening av vinduer og lysbrytere. 
  • Anbefal fjerning av tepper og andre snublefeller. 
  • Sørg for god belysning. 
  • Anbefal lyse vegger og gode kontraster for å lette orientering. 

Tilrettelegging med hjelpemidler 

Mulige hjelpemidler:

  • Stol med oppreisningsfunksjon (plass til egnet forflytning viktig) 
  • Støttestang 
  • Omgivelseskontroll 
  • Varsling for hørselshemmede 
  • Eventuelt belysning