Soverom

Soverommet blir ikke bare benyttet til å sove i, men også til stell og omkledning i enkelte tilfeller. Plassbehov for aktuelle hjelpemidler og medhjelpere må vurderes. Ommøblering kan ofte være effektivt for å skape gode bruksforhold. 

Ved sykdomsutvikling kan behovene endre seg. Det er viktig å ta høyde for dette. I soverommet kan dette innebære arealkrevende hjelpemidler og faste installasjoner. 

Soverommet kan være en arbeidsplass for kommunalt ansatte. Størrelsen på rommet er avgjørende for hva som kan utføres her. 

Bruker bør ha tilgang til skap og vindu der dette er nødvendig. 

Tilrettelegging uten hjelpemidler 

Vurdere møbleringen

 • Møblere slik at fremkommelighet med hjelpemidler og medhjelper er mest mulig hensiktsmessig. 
 • Fjerne tepper og andre snublefarer.
 • Legge til rette for pleie fra to sider av seng hvis nødvendig. 

Bygningsmessige tilpasninger

 • Fjerne terskel til soverom og utvide døråpning.
 • Er rommet for lite eller ligger i overetasjen bør det vurderes om det er andre rom i boligen som egner seg bedre som soverom, for eksempel en ekstra stue.

Belysning

 • Automatisk lys, for eksempel fotocellestyrt, når man står opp om natten. Det kan være hensiktsmessig å lyse opp veien til toalettet.
 • Fjernkontroll på belysning; slå av og på fra sengen 

Tilrettelegging med hjelpemidler 

Hjelpemidler som kan være nødvendig på soverom: 

 • Sengebånd, forflytningsbelte, glibrett 
 • Støttestang for trygg oppreisning 
 • Hjertebrett for å komme fra liggende til sittende stilling i seng 
 • Sengebunn; elektrisk hjertebrett og hev-/senkefunksjon 
 • Sengeklosser for å få riktig oppreisningshøyde 
 • Sykeseng finnes i forskjellige størrelser. Med elektrisk hev-/senkefunksjon for god arbeidshøyde. Det finnes mye tilbehør til sykeseng. 
 • Silkelaken og vendelaken for endring av stilling 
 • Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper