Tilrettelegging ved ulike funksjonsvansker

Hjelpemidler og tilrettelegging i boligen tar utgangspunkt i kartlegging av den enkeltes behov. Noen generelle anbefalinger kan gis når det gjelder å tilrettelegge ved ulike funksjonsvansker.

Bevegelse

Ved ulike former for bevegelsesvansker, kan tilrettelagt inngangsparti, dører og dørautomatikk gi god adkomst til og i boligen.

Her finner du anbefalinger fra NAV for tilgjengelighet ved bevegelsesvansker til hvert av rommene i en bolig.

I sjekklisten «En bolig tilpasset bevegelseshemmede» finner du anbefalinger fra NAV.

Syn

Alle trenger lys for å se, men det er mange forhold som påvirker hvor mye og hva slags lys du trenger. Les mer om belysning i bolig.