Personløfter

En personløfter er et hjelpemiddel som består av en løftearm, motor og seil. Den har som hensikt å forflytte en person sikkert fra for eksempel seng til stol. Forflytningen foregår i stående eller sittende posisjon.  

Personløfter skal i utgangspunktet benyttes som et løftehjelpemiddel, og bør ikke benyttes til transport. Dette betyr at bruker skal løftes i så kort tid som mulig, og på en effektiv og skånsom måte. Løftet må være planlagt på forhånd, slik at bruker sitter i seilet så kort tid som mulig.  

For å kunne bistå med å søke på personløfter, er det nødvendig å ha bestått godkjenningskurs personløfter og seil. Dette kurset er viktig for å sikre god kvalitet og sikkerhet i formidlingen. 

Kartlegging  

En grundig kartlegging av brukerens funksjon og omgivelsene er viktig for å kunne velge riktig type personløfter og seil. Tilleggsskjema T10 er et viktig verktøy for å få en grundig kartlegging av dette.  

Seil 

Valg av seil er vesentlig i forhold til brukerens løftebehov og sikkerhet. Seiltyper bestemmes av brukerens funksjonsnivå og forflytningsbehov. Seil fra ulike produsenter kan ikke kombineres. Dette betyr at seilene og personløfter må være fra samme produsent. Valg av type og seilstørrelse er viktig med tanke på sikkerheten for bruker.  

Personløfter 

Mobil personløfter skal alltid vurderes først. I de tilfellene du søker om stasjonær personløfter må du begrunne hvorfor det ikke kan benyttes mobil personløfter.  

Aktiv personløfter er en mobil personløfter som løfter en person fra sittende til stående stilling. Kroppen støttes av seler og knestøtte.​ For å kunne bruke aktiv personløfter må man ha funksjon i minst en arm og ett ben samt forstå instruksjon. 

Passiv personløfter er for løft av en person fra sittende eller liggende stilling.  Passive personløftere kan enten være mobil eller stasjonær.​ Passiv personløfter krever ingen deltakelse fra bruker i løftet. 

Stasjonær personløfter er festet i tak eller fastmontert på annen måte. Løfteren blir forflyttet rundt på skinner i taket. Viktig at takhøyden er minimum 240 cm for å oppnå funksjonell løftehøyde. Her er det viktig å lage gode målsatte tegninger og fylle ut tilleggsskjema T10 grundig.  

Viktig å huske på ved bruk av personløfter

 • Betjening av personløfteren uten tilstrekkelig opplæring kan føre til uhell 
 • Sjekk alltid at seilet er festet riktig 
 • Forlat aldri en bruker uten tilsyn i en løftesituasjon 
 • Løft aldri høyere enn det som er nødvendig 
 • Planlegg løftet slik at personen får minst mulig tid i seilet og risikoen for uhell reduseres 
 • Ujevne overflater som terskler, myke gulv, tepper og lignende skaper fare for velt eller ubehag 
 • Personløftere må settes til lading etter bruk. Hvordan personløfteren skal lades finner du i bruksanvisningen 
 • Sjekk seil for slitasje og skader regelmessig. Seil byttes når slitasje oppdages, eller tekst på seil ikke kan leses. 
 • Endring i helsetilstand kan føre til at bruker ikke lenger klarer å benytte aktiv personløfter. Det kan for eksempel være dårligere funksjon i bein eller armer, eller nedsatt kognitiv funksjon 
 • For stort seil i forhold til brukers størrelse øker risikoen for at bruker glir ut av seilet 
 • Ved bruk av stasjonær personløfter må en unngå at løftebåndet blir vridd under løft 

Videoer

Her har vi samlet videoene fra godkjenningskurset som viser praktisk bruk av personløfter og seil. Klikk på meny-ikonet øverst til høyre i bildet nedenfor og velg hvilken video du vil spille av.