Kjøkken

Ved tilrettelegging av kjøkken er det ofte et mål om å tilrettelegge for at personer skal kunne utføre aktivitetene der i sittende arbeidsstilling. Det er viktig å avklare hvilke aktiviteter brukeren skal utføre på kjøkkenet før store utbedringer settes i gang. Det må også kartlegges hvordan aktivitetene skal utføres. Man kommer ofte langt med enkle tiltak. 

Vi anbefaler å ta e-læringskursene “Grunnkurs bolig” og “Tegnekurs bolig“. 

Gå direkte til:

Kartlegge behov 

En grundig behovskartlegging er vesentlig for å kunne gi rett hjelp. Spørsmål som må besvares: 

 • Hva er brukerens behov i dag og frem i tid? 
 • Hvilke kjøkkenaktiviteter skal utføres og hvordan? (aktivitetsanalyse)
 • Utfører bruker alltid aktiviteter i sittende stilling? 
 • Hvilke hjelpemidler (elektrisk eller manuell rullestol, arbeidsstol etc.) brukes på kjøkkenet i dag og eventuelt fremover (progresjon sykdom)? 
 • Er det flere i husstanden som benytter kjøkkenet?  

Generelle tips ved tilrettelegging av kjøkken 

Man kommer ofte langt med enkle tiltak:

 • Rydd og frigjør arbeidsflater og gulvplass 
 • Plassere det som benyttes daglig lett tilgjengelig 
 • Kan tilgjengelige skuffer brukes til det en benytter mest? 
 • Kan dører under vask fjernes? 
 • Har håndtak på kjøkkeninnredning godt grep? 
 • Er det forsøkt stoler med hev-/senkefunksjon for å nå opp i skap? 
 • Kan trillebord og/eller kjøkkenbord brukes som arbeidsplass?  

Bytte eller planlegging av ny kjøkkeninnredning  

Det er viktig å finne en god arbeidsflyt mellom de ulike aktivitetene på kjøkkenet. Dette må diskuteres og tas hensyn til ved plassering av hvitevarer. 

Eksempel: Er det flyt mellom å hente, vaske, kutte og koke/steke?  

Vi anbefaler L- eller U-kjøkkenløsning fremfor en- eller tosidig løsning om det er mulig. Da unngås mange løft. 

Benkeplate  

 • Tåler den at varme kjeler settes rett på? Blir den ripete om en drar kjeler? 
 • Er den sammenhengende og uten nivåforskjeller? 
 • Monter kjøkkenbenk i riktig arbeidshøyde for den som skal benytte kjøkkenet 
 • Sittende arbeidsplass uten skuffer/underskap bør være min 80 cm bred 
 • Frastillingsplass på minimum 40 cm ved oppvaskmaskin, koketopp, kjøleskap og stekeovn 
 • Frastillingsplass kan også løses med uttrekkbare skjærefjøler i øverste skuff, eventuelt trillebord 
 • Åpning under benk mellom vask og komfyr vil kunne lette den daglige arbeidssituasjon 

Vask 

 • Det bør være åpent under vask  
 • Den bør være grunn (10-14 cm) og isolert på undersiden 
 • Vannlås bør trekkes inn til vegg for å gi fritt rom for å kunne sitte og arbeide 
 • Ettgreps kjøkkenarmatur med lang betjeningshendel eller berøringsfri armatur anbefales  
 • Dersom det er behov for hev-/senkoverskap med diagonalløft må kran kunne snus minimum 90 grader vekk for å unngå kollisjon med skapet 

Hvitevarer

 • Todelt løsning på komfyr og platetopp gir mulighet for større fleksibilitet 
 • Ovnsdør bør være sidehengslet eller underliggende 
 • Stekeovn plassert i høyskap; tenk høyde ved plassering  
 • Det anbefales at det er åpent under komfyrtopp (må isoleres under)
 • Kjøleskuffer kan være et alternativ til kjøleskap 
 • Oppvaskmaskin; tenk høyde ved plassering og tilgjengelighet rundt døren 

Andre råd 

 • 90 cm høyde på benkeplate er en standard høyde for stående aktivitet. Vurder hensiktsmessig høyde ved montering  
 • Husk hensiktsmessig grep på dører og skuffer (også oppvaskmaskin)  
 • Skrog på overskap kommer i ulike bredder. Pass på at dørene ikke blir for brede da dette er vanskelig å betjene fra sittende stilling. Eksempel: Det er enklere å åpne et skap med to stk. 30 cm brede dører enn en 60 cm bred dør. 
 • Skap: Vurder uttrekkbare kurver framfor faste. Det gir bedre tilgang og oversikt 
 • Husk gode kontraster og belysning 
 • Stikkontakter og lysbrytere må være lett tilgjengelige 
 • Husk snusirkel foran kjøkkeninnredning 

Når det søkes om elektrisk hev- og senkfunksjon

Noen generelle råd

 • Skjema: Saken kan starte med “Hjelp til vurdering” eller søknad. Sjekk med din lokale NAV Hjelpemiddelsentral hva som er aktuelt i ditt fylke da dette kan variere noe. I begge tilfeller sender terapeut inn “T03 Hev- og senkbar kjøkkenløsning” sammen med henvisning/søknad.
 • Bilder: Ta bilder av kjøkkenet med både åpne og lukkede skapdører samt bilder av hele kjøkkenløsningen. Husk avstandsbilder.
 • Tegn målsatt skisse  

Ved planlegging av helt nytt kjøkken der det skal søkes om hev/senkbare motorer anbefales det å ikke bestille kjøkkenet før det har vært foretatt prosjektering og det foreligger vedtak i saken 

I søknaden må følgende fremkomme: 

 • Er stoler med hev-/senkefunksjon vurdert som alternativ til hev- og senkbare motorer? 
 • Er det tilstrekkelig at benkeplate monteres i fast høyde tilpasset bruker? 
 • Behovet for hver enkelt motor må beskrives grundig i søknaden 

Grunnarbeid

Nødvendig grunnarbeid som forsterking av vegg, plassering av strøm og vann avklares med leverandør ved prosjektering.

Overskap (med hev- og senkbar motor)

Brukerens arm-/håndfunksjon vil avgjøre hvilken type motor som er hensiktsmessig. Se gjeldende rammeavtale med brosjyre på hjelpemiddeldatabasen.no.

Hylleløft

 • Senker ned hyllene i skapet  
 • Tilgjengelig hylledybde reduseres 
 • Innholdet kan trekkes ut og settes på arbeidsbenk uten å løfte  
 • Ingenting kan stå under skapet når motor brukes 
 • Motor til hylleløft er ikke mulig å montere over vask 
 • Hylleløft er ikke så egnet om en ikke når inn til skapene eller har vonde skuldre 

Diagonalløft

 • Hele skapet kommer ned og frem  
 • Hylledybde beholdes 
 • Det er mulig å la ting stå på benkeplaten innerst mot vegg når motor er i bruk  
 • Skapet kommer nærmere bruker, men en må løfte ting ut og sette det på for eksempel tilgjengelig benkeplate  
 • Motorer for hev/senk av overskap monteres bak skapet og gjør at skapet bygger mer frem i rommet 
 • Vurder om øvrige skap skal fores ut 

Benk (med hev- og senkbar motor) 

Elektrisk motor som gjør høyderegulering av kjøkkenbenken mulig. Underskap kan ikke monteres under hev-/senkbar benk.

Annet å huske på ved planlegging av hev- og senkfunksjon  

 • Hjørneskap kan ikke motoriseres 
 • Det må være 5 mm fri plass mellom alle overskap/motorer som skal heves opp og ned 
 • Avtrekksvifte kan ikke heves/senkes 

Finansiering 

Hva kan søkes dekket av NAV 

 • Hev/senkbare motorer på nødvendige overskap og/eller benkeplate  
 • Fremføring av strøm fra eksisterende punkt i rommet om det kan benyttes 

Dette må betales av bruker 

 • Kjøkkeninnredning og hvitevarer  
 • Bygningsmessig grunnarbeid som forsterkning av vegg og endring av avløp  
 • Ny strømkurs eller skjult elektrisk anlegg 
 • Belysning under overskap, avklar med leverandør av hev/senkbar motor hvilken belysning som er mulig å montere.  

Det kan søkes kommunen om tilskudd for boligtilrettelegging. Kontakt kommunen for nærmere informasjon. 

Bilder og tegninger

For å vurdere riktig hjelpemiddel eller tilrettelegging av en bolig er det nødvendig med gode, tydelige bilder og presise målsatte tegninger.

Generelle tips

 • Ta mange bilder
 • Både avstands- og nærbilder (for å vise helheten, omgivelsene og detaljer)
 • Finn riktig vinkel (sett deg for eksempel ned på huk eller stå på en stol)
 • Sørg for at det du vil ta bilde av er skarpt
 • Ikke ta bilder av personer eller annet som identifiserer personen

Eksempler

Sjekkliste for kjøkken

 • Bilder av hele rommet, bruk vidvinkel (zoom helt ut)
 • Bilde av åpne skapdører
 • Nærbilder av detaljer, spesielt det som ikke kommer frem av målsatt skisse
 • Stikkontakter
 • Varmt og kaldtvann-plassering
 • Utstikkere og fremmedelementer, rør langs vegg
 • Sprinkelanlegg
 • Lamper
 • Delvis nedsenket tak eller skråtak
 • Vinduer
 • Dører

Tips: Se også huskeliste for kjøkken for å lage målsatt tegning.


Relatert artikkel