Bad og toalett

Å kunne fungere på eget bad er vesentlig for å kunne fungere i hjemmet. Badet er i mange tilfeller også en arbeidsplass for kommunalt ansatte. Da må det være plass til hjelper ved både dusj, toalett og servant.

Vanlige utfordringer er høy terskel og smal dør inn til badet, liten plass, badekar, dusjkabinett og lavt toalett. Bruker kan ha problemer med å benytte dusj eller badekar, å komme godt inntil servant og benytte toalettet.

Det er helt avgjørende at NAV Hjelpemiddelsentral får målsatt tegning av badet for å kunne gi råd og vurdere løsninger. Bilder er også viktig. En søknad må inneholde opplysninger om hva som er prøvd av enklere tilrettelegging og en begrunnelse hvis enkle tiltak ikke er nok.

Gå direkte til:

Huseier-/brukerens ansvar for tilrettelegging av bad

 • Ordinær oppgradering og vedlikehold av badet
 • Tilrettelegge med god belysning og kontraster
 • Hvis mulig fjerne terskel inn til bad
 • Skifte til bred nok dør for å komme inn med rullestol/rullator (evt. 10M)
 • Vurdere behov for utvidelse av eksisterende bad med tanke på å kunne motta bistand/omsorgstjenester
 • Sklisikkert gulvbelegg
 • Alt fagmessig arbeid som utføres i bad bør gjøres av kvalifiserte fagfolk

Tilrettelegge uten hjelpemidler

Illustrasjon: Dusj

Dusjsone

 • Tilrettelegg dusjsone for selvhjulpenhet og med plass til hjelper
 • Vurder om badekar og dusjkabinett kan fjernes for å etablere planfri dusjsone
 • Sørg for plass til å sitte i dusjen/dusjstol
 • Monter støttehåndtak der dette er nødvendig
 • Monter dusjhode på glidestang i rekkehøyde for både sittende og stående
 • Ettgreps blandebatteri med temperatursperre
Illustrasjon: Toalett

Toalett

 • Bytte til høyere toalett eller installere forhøyer på toalett
 • Støttehåndtak ved toalettet og der forflytning skal skje
 • Kontraster: farget setering, bakgrunn i kontrastfarge
Illustrasjon: Vaske hender

Servant

 • Fjerne servantskap for å kunne sitte ved servant.
 • Bytte servant til en egnet type.
 • Montere servant i egnet høyde og trekke vannlås inn mot vegg. Voksne som sitter og voksne som står kan som regel greit benytte servant i samme høyde.
 • Bytte til ettgreps blandebatteri med lang hendel.
 • Plassere en hylle eller benk ved siden av servant for å få en plass å sette det man trenger.
 • Åpne hyller som er lett å betjene.
 • Skuffer i stedet for skap.
 • Montere stikkontakt innen rekkevidde (til hårføner, barbermaskin etc).

Tilrettelegge med hjelpemidler

Det er viktig å ivareta funksjonalitet på badet ved plassering av hjelpemidler. I enkelte tilfeller må det gjøres undersøkelser og forberedelser i forkant. Det er viktig med målsatte tegninger og bilder som vedlegg til søknad.

Mange hjelpemidler trenger strøm og vann. Noen installasjoner trenger også forsterkning i vegg. Forsterkning av vegg og eventuell senking av vannuttak/avløp er huseierens ansvar. Mer om personløfter.

Ikon: Vaske hender og skiftenøkkel

Servant

 • Høyderegulering på servant krever at det er forsvarlig feste i vegg. Når det er aktuelt med hev- og senkbar servant, må uttak til vann og avløp ikke være plasseres over 30 cm fra gulvet.  
Illustrasjon: Dusj og skiftenøkkel

Dusjsone

 • Dusjstol: det finnes mange varianter, med og uten hjul.
 • Badekarbrett og badekarsete gjør det enklere og tryggere å benytte badekar.
 • Støttestang fra gulv til tak kan lette forflytning ved badekar og toalett.
 • Personløfter i badekar letter forflytning inn og ut av badekar.
 • Badestol gir sittestøtte i badekar.
 • Dusjvogn kan benyttes der dusjstol ikke er hensiktsmessig.
 • Høyderegulerbart stellebord.
 • Hev-/senkbart badekar med stelleplate kan være et alternativ til stellebord.

Illustrasjon: Toalett og skiftenøkkel

Toalett

 • Plassering og valg av type toalett har betydning for valg av hjelpemidler, for eksempel toalettstol. Veggmontert og gulvmontert toalett har forskjellige kvaliteter og funksjonalitet.                             
 • Støttehåndtak på toalettet og toalettforhøyer letter oppreisning
 • Dusj/toalettstol over toalettet
 • Elektrisk toalettløfter bistår i oppreisning
 • Bidettilsats med hygienefunksjoner
 • Toalett med hygienefunksjoner

Bilder og tegninger

For å vurdere riktig hjelpemiddel eller tilrettelegging av en bolig er det nødvendig med gode, tydelige bilder og presise målsatte tegninger.

Generelle tips

 • Ta mange bilder
 • Både avstands- og nærbilder (for å vise helheten, omgivelsene og detaljer)
 • Finn riktig vinkel (sett deg for eksempel ned på huk eller stå på en stol)
 • Sørg for at det du vil ta bilde av er skarpt
 • Ikke ta bilder av personer eller annet som identifiserer personen

Eksempler – gulvmontert toalett

Sjekkliste for gulvmontert toalett

 • Bilder av hele rommet, bruk en vid vinkel (zoom helt ut)
 • Nærbilder av detaljer, spesielt det som ikke kommer frem av målsatt skisse
 • Stikkontakter
 • Varmt og kaldtvann-plassering
 • Utstikkere og fremmedelementer, et rør langs en vegg
 • Vinduer
 • Dører

Tips: Se også huskeliste for gulvmontert toalett for å lage målsatt tegning.

Eksempler – vegghengt toalett

Sjekkliste for vegghengt toalett

 • Bilder av hele rommet, bruk en vid vinkel (zoom helt ut)
 • Nærbilder av detaljer, spesielt det som ikke kommer frem av målsatt skisse
 • Stikkontakter
 • Varmt og kaldtvann-plassering
 • Utstikkere og fremmedelementer, et rør langs en vegg
 • Vinduer
 • Dører

Tips: Se også huskeliste for vegghengt toalett for å lage målsatt tegning.