Bolig og bygninger

Ikon for tema Bolig og bygninger

Vi bygger og innreder boligene våre så praktisk vi kan, og vi tilrettelegger for å gjøre hverdagen enklere. Hvis vi får nedsatt funksjon på grunn av sykdom, skade eller aldring, kan hjelpemidler og tilrettelegging av boligen være helt avgjørende for å klare hverdagslivets praktiske oppgaver.

Kartlegging

Tips til kartlegging av eksisterende bolig.

Kartlegge eksisterende bolig

Tilskudd og finansiering

Tilskudd er et alternativ til hjelpemidler og kan gi gode og varige løsninger.

Tilskudd og finansiering

Roller og regelverk

Om roller, samarbeid og regelverket for eksisterende og nye boliger.

Roller og regelverk

Tilrettelegging av bolig

Tips til tilrettelegging av adkomst og ulike rom i eksisterende bolig.

Adkomst Bad og toalett Kjøkken Soverom Stue

Dør og dørautomatikk Fellesareal Personløfter

Siste artikler


Fagredaksjon bolig

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.