Bolig uten hindring

Morten Flatebø Bolig og bygninger, Brukerhistorie

Man er ikke funksjonshemmet før man møter en hindring. Filmen viser hvordan man ved hjelp av smarthusteknologi kan bruke mindre energi for å fungere i hverdagen.

Et aktivt liv krever ofte prioriteringer i hverdagslivet. Ved nedsatt funksjonsevne blir det ekstra viktig å prioritere hva kreftene skal brukes til.

Unge mennesker kan bli hindret i å delta i arbeidslivet hvis mye tid, krefter og energi brukes til daglige gjøremål i hjemmet – noe som for de fleste går raskt og automatisk. For Øyvind Wollum Øien betyr smarthusløsningen at han bruker betydelig mindre krefter på å betjene ulike funksjoner i hjemmet.

I denne videoen på 2 minutter viser Øyvind Wollum Øien hvordan boligen fungerer før og etter ombyggingen til smarthus.