Forsiden til masteroppgave om bruk av aktivitetshjelpemidler

Blir aktivitetshjelpemidler brukt?

Morten Flatebø Bevegelse, Hjem og fritid

I masteroppgaven “Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?” konkluderer Viljar Aasan at aktivitetshjelpemidler søkt om fra Beitostølen Helsesportsenter blir brukt relativt ofte. Analysene viser en signifikant sammenheng mellom bruk og type aktivitetshjelpemiddel, og om man har behov for ledsager eller ikke.

Motivasjon hos brukeren, et godt tilrettelagt område og god tid til å benytte aktivitetshjelpemidlet er betydelige fremmende faktorer. Studien viser også at de aller fleste stort sett benytter aktivitetshjelpemidlet i en sosial kontekst.

Viljar Aasan er fagsjef hjelpemidler ved Beitostølen Helsesportsenter. Han avsluttet sitt masterstudium i Rehabilitering og Habilitering ved Fakultet for helsevitenskap, Oslo Met i november 2020.

Les mer om masteroppgaven “Aktivitetshjelpemidler, i hvilken grad blir de brukt?” på bhss.no.