Hjemmesykepleier som bruker bildetolk ved hjemmebesøk

Bildetolk kan brukes i mange situasjoner

Morten Flatebø Hørsel, Tolking

Mange personer med nedsatt hørsel opplever misforståelser i kommunikasjon med hørende. Ansatte i det offentlige har plikt til å kommunisere på den hørselshemmedes premisser. Å bruke bildetolk kan være til god hjelp og er enkelt å få til.

Flere og flere personer med sterkt nedsatt hørsel bruker bildetolktjenesten. Dette gjelder ikke bare tegnspråklige døve, men også personer som har så dårlig hørsel at de ikke kan oppfatte tale og som ikke har lært seg tegnspråk. Bildetolktjenesten kan også skrive det som blir sagt. Brukere av bildetolktjenesten har utstyr for å kunne ringe til tolken, som regel et nettbrett eller en smarttelefon.

Skal du som hørende kommunisere med en person som ikke oppfatter talespråk, kan du oppfordre vedkommende å ringe til bildetolktjenesten. Det kan være at du

  • vil gi en beskjed, for eksempel til foreldre i barnehagen
  • trenger å ha en dialog, for eksempel på et legekontor

Du kan bruke bildetolk i så godt som alle situasjoner. Skal dere ha et lengre møte kan det være lurt å bestille bildetolk på forhånd for å være sikker på at dere har tolk tilgjengelig.

Eksempel på bruk av bildetolk

Tolketjenesten i Nord-Trøndelag ved Jostein Okstad har hatt et samarbeidsprosjekt med Stjørdal kommune. I filmen forteller Grete Skjøstad fra Stjørdal kommune hvordan de bruker bildetolk i hjemmetjenesten. I tillegg ser du et praktisk eksempel på hvordan et besøk av en hjemmesykepleier kan gjennomføres med bildetolk.

Mer informasjon