To kvinner ved et bord som ser på et ark sammen (Foto: colourbox.com)

Bildestøtte i samtale med innvandrere og flyktninger

Morten Flatebø Kommunikasjon

For å oppnå bedre samhandling og økt brukermedvirkning ved formidling av hjelpemidler har NAV Hjelpemiddelsentral Nordland laget bildebasert materiell til bruk i kommunikasjon med innvandrere og flyktninger.

Innvandrere og flyktninger, spesielt barna, er en sårbar gruppe. Vår erfaring er at denne gruppen i mindre grad benytter hjelpemidler. De er ukjent med hjelpemiddelsystemet i Norge og har kanskje ikke hatt hjelpemidler tidligere. Bildestøtte i kommunikasjonen kan gi økt trygghet, tillit og forståelse ved behov for hjelpemidler og i møte med hjelpemiddelsentralen.

Om materiellet

Materiellet gir en kort og enkel informasjon om

  • hjelpemidler og NAV Hjelpemiddelsentral
  • prosessen ved utprøving og utlevering av hjelpemidler
  • kontaktpersoner og brukerens ansvar

I tillegg er det laget en samtalestøtte med enkle ord på norsk og på fremmedspråket. Materiellet er delt opp med bilder som støtter teksten.

Flere språk

Materiellet kan skrives ut og brukes av alle som er involvert i formidling av hjelpemidler og er tilgjengelig på følgende språk:

Du kan også laste ned alle språkversjoner av materiellet og et støtteark (med flagg) for valg av språk.

Mer informasjon

Materiellet finnes i redigerbar form på bildstod.se.