Jente med tradisjonell nasjonaldrakt som holder et stenhjerte med ukrainske farger i hendene foran kroppen (foto: colourbox.com)

Bildestøtte i samtale med flyktninger fra Ukraina

Morten Flatebø Kommunikasjon

Krigen i Ukraina har etterlatt mange mennesker uten hjem og uten tilgang til tjenester og støtte. Den har også fordrevet millioner av mennesker, noe som har resultert i tilhørende språklige og kulturelle barrierer. Det kan være vanskelig å være i et nytt land hvor få mennesker snakker språket man selv har.

Bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) kan mulig lette noen av disse barrierene. Målet med tematavlene nedenfor er at de kan gjøre oppholdet noe bedre i ulike situasjoner for barn og voksne i denne vanskelige tiden.

ASK kan hjelpe med forståelsen av rutiner, forventninger, lette overganger fra én aktivitet til den neste, gi mulighet til å ta valg og øke individets kontroll over egen livssituasjon.

Eksempler på tematavler

Abilia har gitt oss tilgang til tavler med PCS-symboler (Picture Communication Symbols) og tekst på både norsk og ukrainsk. Eksemplene under viser ordforråd for å snakke om krig og å være flyktning. Flere tematavler kan hentes på nettsiden til Abilia når en har programmet for å åpne dem.

Eksempel på tematavler av Abilia
Eksempler på tematavler fra Abilia

Normedia har gitt oss tilgang til tavler med Widgit-symboler og tekst på både norsk og ukrainsk. Eksemplene viser ordforråd for å snakke om “min historie” og behov om en er barn eller voksen, beskrivelser for helse og for å snakke om krig.

Eksempel på tematavler "Jeg trenger" for voksen og barn av Normedia
Eksempler på tematavler fra Normedia

Last ned tematavler fra widgit.com.

TobiiDynavox har gitt oss tilgang til tavler med PCS-symboler og tekst på både norsk og ukrainsk. Eksemplene viser ordforråd for å snakke om barnehage, skole, følelser og medisinske forhold.

Eksempel på tematavle i skole av TobiiDynavox
Eksempel på tematavle til bruk i skole fra TobiiDynavox
Eksempel på tematavle i barnehage av TobiiDynavox
Eksempel på tematavle til bruk i barnehage fra TobiiDynavox

Last ned tematavler fra tobiidynavox.com.

Ressursen Bildstöd gir mulighet for å lage eget materiale kostnadsfritt.

Andre ressurser