Veihjelp og reparasjon av spesialutstyr

Bruker er pålagt å ha full kasko på biler i gruppe 2. Veihjelp er inkludert i full kasko.

Veihjelp

Veihjelp fungerer slik at dersom eier/bruker har et problem relatert til bil og eventuelt utstyr som er montert i bilen skal eier/bruker melde dette til sitt forsikringsselskap. Dette skjer enten direkte til forsikringsselskapet eller gjennom å ringe firmaet som håndterer assistansen for dem.

Forsikringsselskapet, eller firmaet som håndterer veihjelpen, kommer og forsøker å få bilen og eller utstyret til å fungere. Dersom problemet ikke blir løst, blir kjøretøyet fraktet til nærmeste merkeverksted. Selv om det er spesialutstyret som er problemet, velger likevel noen forsikringsselskaper at bilen skal sendes til merkeverksted fremfor nærmeste bilombygger.

Reparasjon av spesialutstyr

NAV er ansvarlig for reparasjon av spesialutstyret. Du kan ta direkte kontakt med bilombygger ved behov for reparasjon av spesialutstyr.