Tilhenger

NAV kan innvilge tilhenger til personer som har behov for å ta med seg hjelpemidler som ikke er mulig å frakte med i egen bil. Tilhenger kan gis dersom behovet gjelder daglig bruk, men ikke til ferie- og fritidsreiser eller enkeltstående reiser. Søknad på tilhenger må inneholde begrunnelse for behovet.

Størrelse og utforming på tilhenger avhenger av

  • hvilke hjelpemidler som skal fraktes i tilhengeren
  • hvilken tilpasning tilhengeren må ha
  • hvem som skal betjene tilhengeren

For å kunne bruke en tilhenger på en hensiktsmessig måte, må man kunne

  • koble tilhenger av og på bilen
  • sikre hjelpemidler
  • parkere
  • måke snø av tilhengeren
  • sørge for eventuell lading

Det er viktig å være oppmerksom på at det er vektbegrensninger på hvilken tilhenger man kan trekke dersom man kun har førerkort klasse B.

Anskaffelse og eventuell tilpasning av tilhenger skjer hos bilombygger som har avtale med NAV.

Elektrisk rullestol på kjøreskinne til tilhenger med kapell
Eksempel på tilhenger for elektrisk rullestol