Rullestol som sete i bil

Personer som ikke kan forflytte seg mellom rullestolen sin og bilsetet kan benytte rullestolen som sete under transport.

Utprøving ved bilsenteret

Under utprøvingen ved bilsenteret vil bilrådgiver i samråd med personen, og eventuelt lokal terapeut, vurdere om det er hensiktsmessig at personen forflytter seg til et bilsete, eller om rullestolen skal fungere som bilsete. I de tilfeller personen kan flytte seg over i et sete, legges det til rette for dette.

Kvinne i rullestol på førerplass i en bil (Illustrasjon: Bøen)

Krav til rullestolen

Dersom personen skal benytte rullestol som bilsete må følgende bli ivaretatt:

  • Rullestolen må være kollisjonstestet for bruk i bil.
  • Rullestolen må festes til bilgulvet i kollisjonstestet rullestolfeste, enten med stropper eller et elektrisk feste. Skal rullestolen brukes som sete foran i bil, må rullestolen sikres med elektrisk feste.
  • Rullestolen må ha hodestøtte.
  • 3-punkt sikkerhetsbelte (bilbelte) må benyttes. Hoftebelte i rullestolen er ikke tilstrekkelig.
  • Bilrådgiver må vurdere om rullestolen er egnet i bilen i forhold til sittehøyde og klaring til taket, klaring mellom lår og ratt, manøvreringsegenskaper, plassbehovet på heis og i bil og om rullestolen har nødvendig tilleggsutstyr.

Sikring av rullestol

Flere elektriske rullestoler kan sikres med et elektrisk rullestolfeste. Rullestolfestet er montert i gulvet og er laget slik at det er få muligheter for feil bruk. Noen rullestoler er kollisjonstestet med stropper som sikring. Stroppene låser rullestolen fast i gulvet. Det er viktig at stroppene festes på riktig måte for å unngå feil sikring av rullestolen. NAV Bilsenter har erfaring med at bruk av stropper øker risikoen for feil sikring av rullestolen.

Bytte av sitteenhet på rullestol

Hvis et behov ikke kan bli ivaretatt med en standard rullestol og standard sitteenhet, bør du vurdere om rullestolen må spesialtilpasses. Da blir rullestolen et individuelt tilpasset hjelpemiddel. Et eksempel kan være at sitteenheten blir formstøpt.

Krav til individuelt tilpasset utstyr

Et individuelt tilpasset hjelpemiddel skal i prinsippet oppfylle de samme kravene som stilles til øvrige hjelpemidler. 

  • Når en ny CE-merket rullestol blir individuelt tilpasset (bygget om) til enkeltpersonen, skal den som foretar den individuelle tilpasningen dokumentere hva som er endret.
  • Det må utføres en egen risikovurdering av NAV Hjelpemiddelsentral og/eller leverandør som bryter CE-merkingen.
  • Eventuelle avvik fra kravene skal dokumenteres og beskrives i de erklæringene som skal utstedes for hvert enkelt individuelt tilpasset hjelpemiddel.

Tilpasning eller bytte av rullestol i forbindelse med bilsaken

En bilsak kan utløse behov for tilpassing eller bytte av rullestol. I begge tilfeller samarbeider den som bruker rullestolen, lokal ergo-/fysioterapeut, lokal NAV Hjelpemiddelsentral og bilrådgiver ved NAV Bilsenter.

Selv om det er bilrådgiver ved NAV Bilsenter som anbefaler bytte av rullestol, er det lokal terapeut som administrerer søknaden til NAV Hjelpemiddelsentral (se “Hvem gjør hva?“). Rådgiver ved lokal NAV Hjelpemiddelsentral og lokal terapeut foretar utprøving, valg og ferdigstiller rullestolen til utlevering. Opplæring i bruk av ny rullestol blir gitt av lokal terapeut.

Bytte av rullestolfeste i bil

Lokal terapeut kontakter NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for bytte av rullestolfeste. Det blir så sendt en intern henvendelse til aktuelt bilsenter. Det er ikke nødvendig med ny søknad.