Rullestol som sete i bil

Dersom personen ikke kan forflytte seg mellom rullestolen sin og bilsetet kan løsningen være å benytte rullestolen som sete i bil.

Kvinne i rullestol på førerplass i en bil (Illustrasjon: Bøen)

Rullestoler som er kollisjonstestet med nakkestøtte, kan brukes som sete i bil. I de tilfeller personen kan flytte seg over i et sete, legges det til rette for dette. Noen elektriske rullestoler kan sikres med elektrisk rullestolfeste. Rullestolfestet er montert i gulvet og er laget slik at det er få muligheter for feil bruk. Noen rullestoler er kollisjonstestet med stropper som sikring. Stroppene låser rullestolen fast i gulvet. Det er viktig at stroppene festes på riktig måte for å unngå feil sikring av rullestolen. NAV Bilsenter har erfaring med at bruk av stropper øker risikoen for feil sikring av rullestolen.

Krav til rullestol og innfesting

Under utprøvingen ved bilsenteret vil bilrådgiver i samråd med bruker (og eventuelt lokal terapeut) vurdere om det er hensiktsmessig at personen forflytter seg til et bilsete eller om rullestolen skal fungere som bilsete.

Dersom personen skal benytte rullestol som bilsete må følgende ivaretas:

  • Rullestolen må være kollisjonstestet for bruk i bil
  • Rullestolen må festes til bilgulvet i kollisjonstestet rullestolfeste, enten med stropper eller et elektrisk feste
  • Rullestolen må ha hodestøtte
  • 3-punkt sikkerhetsbelte (bilbelte) må benyttes. Hoftebelte i rullestolen er ikke tilstrekkelig.

Videre må bilrådgiver vurdere om rullestolen er egnet i bilen i forhold til

  • sittehøyde og klaring til taket
  • klaring mellom lår og ratt
  • manøvreringsegenskaper
  • plassbehovet på heis og i bil
  • om rullestolen har nødvendig tilleggsutstyr

Bytte av sitteenhet

Hvis et behov ikke kan ivaretas med en standard rullestol må en individuelt tilpasset løsning vurderes. Et eksempel kan være formstøpt sitteenhet. Det må utføres en egen risikovurdering. Se under.

Krav til individuelt tilpasset utstyr

Et individuelt tilpasset hjelpemiddel skal i prinsippet oppfylle de samme kravene som stilles til øvrige hjelpemidler. 

Når en ny CE-merket rullestol blir individuelt tilpasset (bygget om) til enkeltpersonen, skal den som foretar den individuelle tilpasningen dokumentere hva som er endret.

Eventuelle avvik fra kravene skal dokumenteres og beskrives i de erklæringene som skal utstedes for hvert enkelt individuelt tilpasset hjelpemiddel.

Tilpasning eller bytte av rullestol i forbindelse med bilsaken

En bilsak kan utløse behov for tilpassing eller bytte av rullestol. I begge tilfeller samarbeider den som bruker rullestolen, lokal ergo-/fysioterapeut, lokal hjelpemiddelsentral og bilrådgiver ved NAV Bilsenter.

Selv om det er bilrådgiver ved NAV Bilsenter som anbefaler ny rullestol eller tilpassing på grunn av bilsaken, er det lokal terapeut som administrerer søknaden til hjelpemiddelsentralen (se “Hvem gjør hva?”). Rådgiver ved lokal hjelpemiddelsentral og lokal terapeut foretar utprøving, valg og ferdigstiller rullestol som sluttprodukt på vanlig måte. Opplæring i bruk av ny rullestol skjer også lokalt.

Bytte av rullestolfeste i bil

Ved behov for bytte av rullestolfeste kontakter lokal terapeut hjelpemiddelsentralen. Det blir så sendt en intern henvendelse til aktuelt bilsenter. Det er ikke nødvendig med ny søknad, siden det byttes på eksisterende vedtak.

Ved behov for endringer av løsningen, for å sikre rullestolen, må det sendes inn en søknad som blir vurdert av NAV Bilsenter.