Tilpasninger ved utagerende atferd

Fra 1. januar 2019 ble støtte til bil i gruppe 2 utvidet til også å gjelde personer som har en utagerende atferd. Den utagerende atferden må medføre en risiko for trafikksikkerheten.

Eksempler på utagerende atferd

  • det tas tak i sjåfør
  • personen kaster gjenstander

Behov for tilpasning

Personer i denne gruppen må ha behov for stor bil som sikrer tilstrekkelig avstand til førermiljøet. De har ofte behov for ytterligere tilpasninger som for eksempel

  • skillevegg
  • beltelås
  • gulv som er lett å holde rent
  • seter som tåler hard belastning
  • sikring av døråpner
  • mørke vinduer

Noen tilpasninger kan medføre behov for tvangsvedtak, for eksempel bruk av beltelås.