Sikring av hjelpemidler og bagasje

Alle løse gjenstander som fraktes med i bilen må sikres på en forsvarlig måte. Det er bilfører som har ansvar for dette. NAV dekker løsninger for sikring av hjelpemidler som benyttes i hverdagen. Dersom bruker ønsker å ha med annet utstyr må han/hun selv skaffe stroppesystem.

I personbiler er det ofte eget bagasjerom som hindrer at gjenstander havner i bilens kupe ved kraftig oppbremsing eller trafikkuhell. I en kassebil uten eget bagasjerom blir hjelpemidler, handleposer og bagasje plassert inne i bilens kupe. Alle løse gjenstander må derfor sikres.

Mange biler har originale festepunkter som kan benyttes til å sikre gjenstander med stropper eller bagasjenett. Ved tilpassing av bil fra NAV monteres det ofte ekstra festepunkter, både fastmonterte og flyttbare, som kan benyttes i gulvskinnene til passasjersetene. I tillegg lages det noen ganger spesielle sikringsanordninger til utstyr som skal fraktes mer eller mindre permanent, for eksempel teleskopskinner. Ved utlevering av kassebil fra NAV skal det alltid følge med ett sett med lastestropper.

Rullestoler må sikres med stroppesystem eller elektrisk rullestolfeste. Disse festesystemene er laget og godkjent spesielt for bruk på rullestoler. Det finnes egne monterings- og bruksveiledninger som gjelder både for sikring av tom rullestol og dersom personen skal sitte i rullestolen under transport. Les mer om rullestol som sete i bil.

Bilrådgiver ved NAV Bilsenter kan gi råd om sikring og utstyr, men bilfører må sette seg inn i hvordan utstyret skal brukes og i tillegg skaffe til veie nødvendig utstyr utover det som leveres fra NAV.

Stroppefester (Foto: T Fjellvang)
Stroppefester
Jekkestropp (Foto: T Fjellvang)
Jekkestropp
Flyttbart stroppefeste (Foto: T Fjellvang)
Flyttbart stroppefeste
6-punkts stroppefestekit til rullestol (Foto: T Fjellvang)
6-punkts stroppefestekit til rullestol
Elektrisk rullestolfeste i bilgulv (Foto: T Fjellvang)
Elektrisk rullestolfeste i bilgulv
Mekanisk eller elektrisk feste til manuell rullestol