Inn og ut av bil

Det kan være utfordrende å komme seg inn og ut av en bil dersom man har nedsatt funksjon. I noen tilfeller må personen sitte i en rullestol ved inn- og utkjøring, mens for andre kan et ekstra trinn og et håndtak ved døråpningen være tilstrekkelig.

Det er brukerens behov og bilens utforming som avgjør hva som er hensiktsmessig og mulig. Nedenfor viser vi noen eksempler på løsninger. Vi har beskrevet noen fordeler og ulemper med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra personer som har erfaringer med løsningene.

Gå direkte til

Rampe

Rampe er et godt alternativ for å få rullestolen eller andre hjelpemidler inn og ut av bilen. Ramper finnes i ulike lengder. Type rampe velges ut fra biltype og brukerens behov i hverdagen.

Fordeler

 • Driftssikker
 • Enkel og rask å betjene

Ulemper

 • Rampen er ofte bratt og noen har behov for bistand for trygg av- og påkjøring
 • Rampen kan bli glatt dersom den blir våt
 • Noen elektriske rullestoler vil ikke kunne brukes på grunn av stigningsgraden
 • Det kan være tungt å kjøre opp en rampe med manuell rullestol

Bakmontert heis

Dette er heisløsningen som oftest blir anbefalt av Bilsenteret.

Fordeler

 • På grunn av innkjøring bak er det mindre sjanse for at andre parkerer slik at man ikke får benyttet heisen
 • De fleste rullestoler kan benyttes på heisen
 • Det er enkelt å kjøre inn i et rullestolfeste montert i bilgulvet, og man trenger ikke manøvrere rullestolen inne i bilen
 • Heisen er montert inne i bilen, noe som øker driftssikkerheten og reduserer behovet for vedlikehold/service

Ulemper

 • Heisen monteres inne i bilen og dermed reduseres plassen i lasterommet med cirka 35 cm
 • Dersom man fester hjelpemidler og bagasje helt bak i bilen, må dette tas ut før rullestolen kan kjøres ut

Sidemontert heis

Det finnes ulike sidemonterte heiser. Felles for løsningene er at innkjøring i bilen blir på høyre siden av bilen. Her vises noen av de mest brukte sidemonterte heisene.

Sidemontert underliggende (utvendig) heis

Fordeler

 • Tar ikke plass inne i bilen
 • Lite støy

Ulemper

 • Redusert bakkeklaring på bilen
 • Heisen er mer utsatt for slitasje og skader på grunn av utvendig montering, noe som fører til økt behov for vedlikehold og service
 • Dersom en annen bil parkerer for nært, kan man risikere å ikke få ut heisen

Sidemontert innvendig heis

Liten plattformheis
Heisen kommer i to forskjellige mål på plattformen; 66 x 92 cm og 74 x 117 cm.

Fordeler

 • På- og avkjøring langs med bilen krever lite plass og løsningen kan derfor egne seg i enkelte garasje- og parkeringsanlegg
 • Går ikke utover bakkeklaringen, slik som en underliggende heis gjør
 • Heisen kan senkes direkte ned på fortauet, bort fra biltrafikk og eventuelt høye fortauskanter
 • Behovet for vedlikehold reduseres da heisen monteres innvendig i bilen

Ulemper

 • Liten plattform og egner seg til små manuelle rullestoler
 • Heisen monteres ved skyvedør, noe som begrenser muligheten til å justere passasjersetet
 • Dersom en annen bil parkerer for nært, kan man risikere å ikke få ut heisen

Sidemontert innvendig heis med delt plattform

Fordeler

 • Redusert behov for vedlikehold på grunn av innvendig montering
 • Siden plattformen deler seg når heisen foldes inn, kan sidedøren benyttes tilnærmet som normalt

Ulemper

 • På- og avkjøring på heisen krever stor plass og løsningen kan derfor være vanskelig å bruke i garasje- og parkeringsanlegg
 • Plattformen er mindre enn plattformen på bakmontert heis. Det vil ikke være plass til en større elektrisk rullestol
 • Heisen monteres i skyvedør som begrenser muligheten til å justere passasjersetet framme og begrenser benplassen for passasjerer i setene bak
 • Dersom en annen bil parkerer for nært, kan man risikere å ikke få ut heisen

Løftearm

En heisløsning som kan løfte både manuell og elektrisk rullestol. Heisen løfter inntil 272 kg i totalvekt. Heisen er en løftebøyle med stropper som festes til rullestolen. Krever god stabilitet i overkroppen.

Fordeler

 • Tar liten plass innvendig i bilen
 • Liten vekt

Ulemper

 • Viktig med god håndfunksjon for å håndtere stroppene på rullestolen og heisen
 • Det kan føles ubehagelig å sitte i en rullestol som henger i stropper, ved innløftingen
 • Krever god høyde og bredde i sidedør
Forflytning av rullestol med bruker inn i bil med løftearmen Superarm
Forflytning av rullestol med bruker inn i bil med løftearmen Superarm

Utsvingbart sete/seteheis

Med seteheis kan personer med nedsatt forflytningsevne få hjelp til å komme seg inn og ut av bilen. Ved hjelp av en fjernkontroll heves og roteres setet. Løsningen kan monteres både på passasjerplassen fremme, på førerplass og ved skyvedøren i en kassebil. Døråpningen må være så stor at setet kan rotere fritt, i tillegg til at det må være plass til beina til personen som sitter i setet. Personen må løfte beina over dørterskelen i bilen når setet roterer.

Løsningen er best egnet i skyvedøren på en kassebil, og benyttes oftest til barn hvor overflytting mellom sete og rullestol kan skje utenfor bilen. Dersom seteheisen skal benyttes i en mindre personbil, vil bilens størrelse og utforming være avgjørende og dette må kartlegges nøye. På førerplass vil løsningen ofte komme i konflikt med rattet.

Sidemontert heis med spesialsete for barn
Sidemontert heis med spesialsete for barn

Stigtrinn

Et stigtrinn kan være hensiktsmessig når man ikke klarer inn- og utstigning på en trygg måte. Stigtrinn kan være mekaniske eller elektriske.

Mekaniske stigtrinn må foldes ut manuelt. De krever lite vedlikehold.

Elektriske stigtrinn kommer automatisk ut når man åpner døra. På grunn av utvendig montering er det viktig med hyppig vedlikehold for å unngå skader eller feil. Skvettlapper er anbefalt utstyr ved montering av elektrisk stigtrinn.