Forutsetninger for å kjøre bil

Å kjøre bil krever kunnskap og ferdigheter på ulike nivå. Dersom sykdommen eller tilstanden kan virke inn på kjøreevne må det foreligge helseattest fra lege.

Helsekrav til førerkort og helseattest

Helsekrav førerkort skal i utgangspunktet være avklart ved søknad av bil og/eller spesialutstyr. Unntaket er helsekrav førerkort § 41 «svekket førlighet», hvor NAV Bilsenter har sin spesialkompetanse. Personer kan henvises til NAV Bilsenter for nærmere kartlegging av hvilket kjøreteknisk utstyr som vil være funksjonelt og trafikksikkert. Alle som får montert kjøreteknisk utstyr i sin bil, må godkjennes av sensor ved Statens Vegvesen. 

For nærmere opplysninger, se førerkortveilederen på helsedirektoratet.no.

Krav til alle bilførere

Det er flere komplekse handlinger som må utføres riktig for å kunne kjøre bil. Nedenfor kan du se eksempler på dette: 

Det operasjonelle nivået handler i stor grad om

 • fysisk funksjon
 • reaksjonsevne
 • psykomotoriske ferdigheter
 • rom-/retningsforståelse
 • konsentrasjonsevne over tid og
 • visuell oppmerksomhet

Dette handler for eksempel om å kunne betjene bremsepedalen og å bruke speilene på riktig måte under kjøring.

På det taktiske nivået finner vi planlegging, fleksibilitet og tilpassing som

 • fartstilpasning
 • overblikk
 • kjøreferdigheter og
 • hensynsfull kjørestil

Det strategiske nivået handler om å ta avgjørelser som for eksempel “Er forholdene slik at jeg skal kjøre bil i dag?”. For å gjøre denne vurderingen må man ha

 • innsikt i egne ferdigheter
 • planleggingsevne og
 • vurderingsevne

Kilde: Michon, J.A. (1989) og Tamietto, M., Torrini, G., Adenzato, M., Pietrapiana, P., Rago, R. & Perino, C. (2006). 

Krav til bilførere med funksjonsnedsettelse

Det anbefales at personer med funksjonsnedsettelse skal betjene kjøreteknisk utstyr med en sikkerhetsmargin på

 • 10 prosent av maksimal kraft på gass
 • 30 prosent på brems og
 • 10-30 prosent på styring

Dette gjelder uansett kjøreteknisk spesialutstyr og betjeningsmåte. Det må i tillegg stilles krav til at bilførere med funksjonsnedsettelse må

 • kunne se
 • nå betjeningene
 • ha tilstrekkelig styrke til å håndtere betjeningene
 • kunne reagere raskt
 • oppnå og opprettholde tilstrekkelig kraft, også i en nødsituasjon
 • koordinere betjeningene
 • opprettholde en stabil sittestilling ved utførelse av alle punktene over

Kravene er sentrale når NAV Bilsenter kartlegger bruker og de er helt nødvendige for å ivareta både personen og medtrafikanters sikkerhet.

Kilde: Handbook of Disabled Driver Assessment” (Hunter, Vries, Brown & Hekstra, 2009, s 183)