Bilen

Ved utprøving av bil på NAV Bilsenter kartlegger bilrådgiver i samarbeid med personen som søker om bil hensiktsmessig løsning.

Spesialtilpasset kassebil

NAV skal alltid vurdere om det finnes egnet gjenbruksbil når en person har fått innvilget lån til spesialtilpasset kassebil. Hvis det ikke finnes egnet gjenbruksbil, bestiller NAV ny bil.

Gjenbruksbil

Biler som blir gjenbrukt kan være helt nye eller det kan være godt vedlikeholdte biler som er maksimalt 5 år gamle. Kilometerstanden på gjenbruksbiler skal som hovedregel ikke være over 40 000. Alle servicer skal ha blitt fulgt. I tillegg til standard vask og polering blir det alltid utført teknisk kontroll av bilene. Dersom det er mindre enn ett år igjen på fabrikkgarantien, vil det bli gitt garanti fra NAV slik at det til sammen står ett års garanti igjen på bilen.

Ny bil

NAV har avtale på ulike kassebiler. Bilrådgiver ved NAV Bilsenter må forholde seg til en gitt rangering ved anbefaling av bil i tillegg til at bilen/løsningen skal være nødvendig, rimeligst og hensiktsmessig. Oversikt over bilene og rangeringen finnes på Hjelpemiddeldatabasen.no under «Hurtigoversikt».

Egen bil

Dersom personen ikke får innvilget lån til spesialtilpasset kassebil, kan NAV likevel gi støtte til spesialutstyr i privatfinansiert bil når utstyr fra fabrikk ikke kan kompensere for funksjonsnedsettelsen. Det er lurt å kontakte bilrådgiver ved NAV Bilsenter ved behov for spesialutstyr når en skal kjøpe bilen selv. Det er ikke alle biler som er egnet for innmontering av spesialutstyr eller ombygging. Se sjekkliste ved kjøp av bil på nav.no.

NAV kan gi tilskudd til kjøp av bil til personer som er i arbeid eller utdanning og som ikke kan bruke kollektiv transport på grunn av varig nedsatt funksjonsevne. Les mer på nav.no/bil.

Leasingbil

Det er i de senere år blitt mer vanlig å lease bil. Selv om man velger å lease bil har man fortsatt krav på spesialutstyr fra NAV, så lenge det er et behov for tilrettelegging. Les mer om spesialutstyr i leasingbil.