Bilen

Ved utprøving av bil på NAV Bilsenter vil bilrådgiver kartlegge hensiktsmessig løsning og bil i samarbeid med personen som søker på bil.

Dersom personen har fått innvilget lån til bil i gruppe 2 skal det alltid vurderes om det finnes egnet gjenbruksbil. Hvis det ikke finnes egnet gjenbruksbil, må ny bil bestilles.

Gjenbruksbil

Bilene som gjenbrukes som biler i gruppe 2 kan være helt nye eller det kan være godt vedlikeholdte biler som er maksimalt 5 år gamle. Kilometerstanden på gjenbruksbiler skal som hovedregel ikke være over 40 000. Alle servicer skal ha blitt fulgt. I tillegg til standard vask og polering blir det alltid utført teknisk kontroll av bilene. Dersom det er mindre enn ett år igjen på fabrikkgarantien, vil det bli gitt garanti fra NAV slik at det til sammen står ett års garanti igjen på bilen.

Ny bil

NAV har avtale på ulike biler i gruppe 2. Bilrådgiver ved NAV Bilsenter må forholde seg til en gitt rangering ved anbefaling av bil i tillegg til at bilen/løsningen skal være nødvendig, rimeligst og hensiktsmessig. Oversikt over bilene og rangeringen finnes på Hjelpemiddeldatabasen.no under «Hurtigoversikt».