Bil og spesialutstyr

Image

Bil er et viktig hjelpemiddel i hverdagen for mange. Dersom sykdom eller skade fører til dårligere funksjon, kan en tilrettelagt bil være helt avgjørende for å bryte en isolert tilværelse eller for å komme seg til og fra utdanningsstedet eller arbeidsplassen.

Mulige løsninger

Når mulighetene er mange, er et tett samarbeid viktig for å komme frem til gode løsninger.


I videoen er bilformidlingen vist gjennom historien om Daniel. Videoen gir ikke en eksakt beskrivelse av formidlingsprosessen i hver enkelt sak, men er et eksempel som synliggjør aktuelle steg. Daniel har fått stønad fra NAV til spesialtilpasset kassebil som han skal kjøre selv.