Bil og spesialutstyr

Image

Bil er et viktig hjelpemiddel i hverdagen for mange, blant annet for å komme seg til og fra utdanning eller arbeid. Dersom sykdom eller skade fører til nedsatt funksjonsevne, kan en tilrettelagt bil være helt avgjørende for å bryte en isolert tilværelse. På disse sidene er det samlet informasjon om prosessen og løsninger som kan være aktuelle.