Bil og spesialutstyr

Image

Bil er et viktig hjelpemiddel i hverdagen for mange. Dersom sykdom eller skade fører til dårligere funksjon, kan en tilrettelagt bil være helt avgjørende for å bryte en isolert tilværelse eller for å komme seg til og fra utdanningsstedet eller arbeidsplassen.

Nytt fra bilområdet (12.11.2020)

I oktober og november 2020 har det blitt lagt ut mye nytt og oppdatert innhold på bilsidene på nav.no og i Kunnskapsbanken. Les ny og oppdatert informasjon på bilområdet.

Mulige løsninger

Når mulighetene er mange, er et tett samarbeid viktig for å komme frem til gode løsninger.