Bil og spesialutstyr

Image

Bil er et viktig hjelpemiddel i hverdagen for mange. Dersom sykdom eller skade fører til dårligere funksjon, kan en tilrettelagt bil være helt avgjørende for å bryte en isolert tilværelse eller for å komme seg til og fra utdanningsstedet eller arbeidsplassen.

Mulige løsninger

Når mulighetene er mange, er et tett samarbeid viktig for å komme frem til gode løsninger.


I videoen er bilformidlingen vist gjennom historien om Daniel. Videoen gir ikke en eksakt beskrivelse av formidlingsprosessen i hver enkelt sak, men er et eksempel som synliggjør aktuelle steg. Daniel har fått stønad fra NAV til spesialtilpasset kassebil som han skal kjøre selv.

Fagredaksjon bil

Fagredaksjonene koordinerer arbeidet med innholdet i Kunnskapsbanken som stort sett er laget av fagpersoner på NAV Hjelpemiddelsentral.