Glad kvinne i rullestol på en blomstereng (Foto: colourbox.com)

Nordisk Sittesymposium 2023

Morten Flatebø Bevegelse, Posisjonering, Rullestol

Symposiet blir gjennomført digitalt 8.-10. februar 2023 med Sverige som arrangør og er en konferanse om sittestillinger, mobilitet og posisjonering for mennesker med nedsatt funksjon.

Målet med konferansen er å dele kompetanse, forskning og erfaringer, og er en svært god arena for å få den nyeste kunnskapen innen fagfeltet.

Hovedmålgruppen for konferansen er fysioterapeuter, ergoterapeuter, ingeniører og andre som er interessert i fagfeltet.

Mer informasjon om konferansen finner du på nysam.com/NSS.