Valg av sykkel

Se rammeavtalen om sykler på hjelpemiddeldatabasen.no for å finne sykler på avtale med NAV.

Trehjulssykler med og uten hjelpemotor

NAV Hjelpemiddelsentral kan låne ut trehjulssykkel dersom personen ikke kan benytte sykkel med støttehjul som finnes i vanlig handel. Årsaken kan være nedsatt balanse, sittestabilitet, koordinasjon, styrke og/eller utholdenhet.

Fagperson må vurdere om det er behov for fastnav eller frinav og ledsagerstang eller ledsagerstyring. Fagpersonen vurderer på- og avstigning, plassering av tyngdepunkt, sitte- eller liggesykkel, hånddrift eller fotdrift, girsystem, behov for hjelpemotor, hjulplassering og eventuelt tilbehør.

Tandemsykkel med hjelpemotor

Det finnes ulike tandemsykler som har 2 hjul, 3 hjul og om ledsager sitter bak eller foran. Det finnes parallellsykkel hvor man sitter ved siden av hverandre. Det er de samme kartleggingene som ved behov for trehjulssykkel, men personen kan ikke være selvstendig i trafikken og/eller har behov for assistanse ved lengre sykkelturer. Personens høyde, vekt og sittestabilitet har også betydning for valg av tandemsykkel. Parallellsykkel brukes der det er behov for nær kontakt med ledsager av ulike årsaker. Det kan være på grunn av behov for jevnt tilsyn og/eller av kognitive årsaker.

Trehjulssykkel med to sitteplasser og hjelpemotor (sykkel med rullestolfront)

På denne type sykkel sitter personen foran i et eget sete uten pedaler. De som har behov denne type seteløsning kan ikke delta aktivt og er avhengig av ledsager og tilsyn. Det er behov for et sete med gode støttemuligheter, hvor personen sitter godt sikret og komfortabelt.

Sykkelfront med hjelpemotor

Sykkelfront monteres på brukers manuelle rullestol. Sykkelfront har både gir og hjelpemotor.

Disse er beregnet på for barn, ungdom og voksne som har nedsatt eller ingen funksjon i bena. Det kan også være nedsatt armfunksjon, styrke og utholdenhet. Sykkelfronten er en ren motorframdrift til rullestolen. Fronten med drivhjulet hever brukers manuelle rullestol slik at svinghjulene ikke har kontakt med underlaget. En sykkelfront hindrer slitasje på armer og skuldre ved å erstatte manuell framdrift og den er lite plasskrevende å oppbevare.

Tohjulssykkel med gir og hjelpemotor

Denne type sykkel gis til barn fra skolealder og ungdom under 18 år som kan sykle på tohjulssykkel, men som må ha motor på grunn av nedsatt styrke i beina og/eller utholdenhet. Personen har behov for at sykkelen har lavt innsteg. I en oppstartsfase kan det være behov for å programmere ned hjelpemotorens fart og kraft.

Tohjulssykkel med gir uten hjelpemotor

Tohjulsykkel med gir uten hjelpemotor kan innvilges til barn og ungdom som har nedsatt eller tapt arm-/håndfunksjon på en eller begge sider av kroppen og/eller har nedsatt kraft og stabilitet. De kan sykle på tohjulssykkel, men har behov for alternative bremser utover pedalbrems og håndbrems, for eksempel knebrems. Andre tilpasninger kan være behov for annen type styring og/eller grep/håndtak, samt støtte av overkroppen.

Støttehjul til sykkel

Støttehjul til montering på ordinære tohjuls sykler kan innvilges til barn fra skolealder, ungdom eller voksne. Støttehjul har tilpasningsmuligheter og fjæring som kan gi trygghet om man har nedsatt balanse. De kan monteres på de fleste sykler kjøpt i vanlig handel.