Sykkel som alternativ til elektrisk rullestol

Sykler med og uten hjelpemotor er et hjelpemiddel til forflytning. Tohjulssykler med hjelpemotor blir ikke regnet som et teknisk hjelpemiddel ifølge vilkår i Folketrygden. De kan kjøpes i vanlig handel.

For at en sykkel kan innvilges som et hjelpemiddel må den være spesialutviklet for personer med nedsatt funksjon. Hvis man har behov for elektrisk rullestol, men vurderer at spesialtilpasset sykkel er like hensiktsmessig, kan sykkel innvilges i stedet for elektrisk rullestol.

For at spesialutviklet sykkel skal kunne innvilges som et alternativ til elektrisk rullestol til bruk utendørs, må

  • søker oppfylle vilkårene for å kunne få innvilget elektrisk rullestol
  • tilleggsskjema for elektrisk rullestol (T05) fylles ut av en fagperson og legges ved søknaden. Da kan NAV Hjelpemiddelsentral raskere vurdere om sykkel er mer hensiktsmessig enn en elektrisk rullestol.
  • en fagperson kartlegge hvilke konkrete gjøremål sykkelen skal benyttes til og hvilken avstand/ distanse dette innebærer
  • fagpersonen forholde seg til rammeavtalen om sykler på hjelpemiddeldatabasen.no for oversikt over hvilke sykler som til enhver tid er på avtale med NAV. Andre valg enn førsterangering må begrunnes. NAV Hjelpemiddelsentral vurderer om sykler fra gjenbrukslager er tilgjengelig.

Sykkel som alternativ til elektrisk rullestol blir ikke innvilget som et aktivitetshjelpemiddel. Sykkel blir heller ikke innvilget som et hjelpemiddel som skal dekke behov for transport hvor man normalt ville brukt bil eller lignende.

Det er rimeligste hensiktsmessige sykkel som skal erstatte manglende gangfunksjon.

Ved et eventuelt senere behov for elektrisk rullestol til bruk ute, skal sykkelen leveres tilbake til NAV.

Mer om rettigheter på nav.no/sykkel.

Ferdigheter i trafikk

Sykkel kommer som regel mye høyere opp i fart enn en elektrisk rullestol, derfor må kognitiv funksjon og ferdigheter i trafikk kartlegges nøye. Du kan lære mer om kognitiv funksjon ved å se Per-Ola Rike sin forelesning om hvilke kognitive utfordringer som er kritiske ved bruk av elektrisk rullestol.