Sykkel som aktivitetshjelpemiddel

Sykkel kan gis som aktivitetshjelpemiddel for å delta i fysisk aktivitet alene eller sammen med venner og familie.

Barn og unge under 26 år

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. Et eksempel på dette er spesialtilpasset sykkel.

Personer over 26 år

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (AKT26) med nedsatt funksjonsevne kan gis for at de skal kunne delta i fysisk aktivitet. Ordningen er rammestyrt med egenandel ved anskaffelse og ved bytte av hjelpemidlet. At ordningen er rammestyrt betyr at når den økonomiske rammen for inneværende år er brukt opp, vil søknader bli avslått på grunn av manglende midler. 

Rutinene og ansvar ved AKT26 er litt annerledes enn ved vanlige søknader. Kommunal terapeut har ansvar for utprøving og å sørge for at tilbud blir lagt ved søknaden. Dette er nødvendig for å kunne beregne egenandel. Mer om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år på nav.no.

For tandemsykkel uten hjelpemotor til personer over 26 år, finnes det en refusjonsordning for utgifter til tandemsykler fra Helfo.

Mer om rettigheter på nav.no/sykkel.