Opplæring og oppfølging av sykkel

Brukerens ansvar

 • Kjenne til trafikkregler for syklister (vegvesen.no)
 • Kjenne til krav til sykkelen (vegvesen.no)
 • Kontakte kommunen dersom behovet endrer seg, for eksempel ved endring i omgivelser, funksjon, vekst eller vektøkning
 • Forsvarlig oppbevaring og låsing av sykkel. Sykkelen skal ikke være tildekket med presenning over lang tid (uker). Da vil det danne seg kondens som fører til rust og kan skade motor og batteri. Sykkelen bør stå under tak og ha tilgang til strøm.
 • Vanlig vedlikehold som vask, smøring av kjede og vaiere, skifte av dekk og bremseklosser etc. Se bruksanvisningen (som du finner i Hjelpemiddeldatabasen under rammeavtalen for sykler) for detaljer om vedlikehold.
 • Lading av sykkelen. Batteriet bør lades når sykkelen ikke er i bruk, helst innendørs. Om vinteren bør batteriet stå til lading hver 2-3 måned. Se bruksanvisningen (som du finner i Hjelpemiddeldatabasen under rammeavtalen for sykler) for detaljer om lading.
 • Vurdere behov for egnet forsikring. Du kan bli erstatningspliktig hvis du påfører andre eller andres eiendom skade med utlånt sykkel. Den som skal bruke sykkelen må selv innhente informasjon om egnet forsikring som dekker ansvar ved erstatningskrav hvis uhell skulle inntreffe. Ved tyveri av sykkel eller sykkeldeler må bruker melde tyveriet til politiet og sende kopi av anmeldelsen til NAV Hjelpemiddelsentral. Selve sykkelen er forsikret av NAV.

Kommunens ansvar

 • Kartlegge brukerens funksjon og behov (også ved endringer)
 • Gi brukeren opplæring i bruk av sykkelen
 • Sikre at brukeren er kjent med rutiner for vedlikehold og oppbevaring
 • Sørge for at sykkelen er tilpasset brukeren
 • Gjøre enklere reparasjoner og avtale mer kompliserte reparasjoner med NAV Hjelpemiddelsentral

Opplæringsvideoer

Beitostølen Helsesportsenter har laget to videoer med tips til grunnleggende sykkelferdigheter.

NAV Hjelpemiddelsentral

I komplekse saker kan NAV Hjelpemiddelsentral

 • gi råd og bistå ved utprøving
 • spesialtilpasse løsningen
 • utføre reparasjoner