Kartlegging ved behov for sykkel

NAV Hjelpemiddelsentral kan låne ut ulike typer sykler for å kunne delta i lek, fritid og sportsaktiviteter. Det er nødvendig med grundig kartlegging for finne sykkel som er best egnet for den enkeltes funksjon, ønsker og muligheter.

Interesser og arena

Det er hensiktsmessig å vurdere hvilke interesser syklist, familie og eventuelle ledsagere har. Er formålet med sykling kun forflytning eller mer til bruk som aktivisering, trening og fritid? For å finne rett sykkel må en også vurdere områdene sykkelen skal brukes på; terreng, fortau, veistandard, avstander og lignende.

Fysisk og kognitiv funksjon

Før valg av sykkel må personens fysiske og kognitive funksjon kartlegges. Bruk gjerne skjemaet “Vurdering av funksjon for bruk av sykkel med hjelpemotor” (Word) til dette. Innholdet i videoen “Trygg betjening av elektrisk rullestol” har mange paralleller til bruk av sykkel med hjelpemotor.

Har personen prøvd eller brukt sykkel tidligere, enten fra vanlig handel eller utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral? Hvordan har det fungert?

Fagperson må kartlegge forståelse for trafikkbildet, rom, retning, syn, hørsel, reaksjonsevne og tilsvarende. Kan personen sykle alene på singelsykkel eller er det behov for ledsager som ved tandemsykling?

Det finnes ulike sykler for fotdrift og hånddrift og sykler med eller uten hjelpemotor. For enkelte kan det være hensiktsmessig å ha det bredeste punktet med to hjul foran.

Før valg av sykkel må en ta hensyn til personens alder, høyde og vekt. Noen sykler har høyere tyngdepunkt som kan være utfordrende for høye og tunge brukere. Dersom man har nedsatt balanse kan sykkelen oppleves stødigere med lavt plassert sete.

Det er et ønske at personen skal være selvstendig og trygg i aktiviteten og bruke sin egen muskelkraft effektivt. En må derfor vurdere hvordan personen forflytter seg på og av sykkelen og hvordan setet er utformet.

Tilbehør til sykkel

Det er ulikt tilbehør og tilpasningsmuligheter på syklene. Det finnes tilbehør som kan forbedre sitte stabiliteten, for eksempel hoftebelte, vest, kroppsstøtte, hodestøtte, underarmstøtte, spesialseter og fiksering. Det er ulike valg for pedaler som kan bidra til at foten holdes mer stabilt på pedalene slik at det blir mer kraft i tråkket.  

Betjening av ulike funksjoner

Vi vurderer hvor betjening av gir og bremser skal plasseres. Standard er høyre side. Bremser kan være hendler på styre og/eller pedalbrems, samt knebrems. Det finnes ulike girsystemer. Noen sykler har åpent gir hvor man må tråkke for å få girskifte, andre sykler har lukket gir hvor man kan skifte stillestående. Elektronisk gir skiftes ved å trykke på knapper.

Motordisplayet og betjening av dette kan tilpasses brukerens funksjon og kognitiv forståelse. Det er også mulig å omprogrammere fart og kraft. Det hender at maksfarten på hjelpemotor programmeres ned i opplæringsfasen, oftest for de yngre barna.

Det er også nyttig å vurdere brukerens egen kraft sett i forhold til behov for starthjelp, batterikapasitet eller ekstra kraft på motor. Det bør komme frem i søknaden dersom personen har en skade eller sykdom som medfører vesentlig nedsatt kraft eller progredierende sykdom.

Oppfølging

Hvis personen ikke kan sykle alene på grunn av alder eller kognitiv funksjon må det avklares hvem som skal følge opp hjemme, eventuelt i barnehage/skole. Hvis personen ikke kan sykle i trafikk, finnes det da skjermede omgivelser der sykkelen kan brukes? Hvis personen har behov for ledsager under sykling, har de noen som kan være ledsager? Hvem ledsager er kan ha betydning for valg av tandemsykkel, slik at den som ledsager har god sikt hvis man sitter bak en høy bruker.

NAV stiller krav til oppbevaring og vedlikehold av utlånt sykkel som må vurderes i forbindelse med kartleggingen. Les mer om roller og ansvar.