Sykkel

Ikon for tema Bevegelse

Å sykle er noe de fleste av oss har et forhold til. Det er en fin aktivitet for å bedre fysisk og psykisk funksjon. Helt fra barndommen av har mange opplevd at det å sykle kan skape gode opplevelser alene og sammen med venner og familie.

Fysisk aktivitet er noe vi alle trenger. Sykling bidrar til å styrke musklene og bedre kondisjonen. For mange er den viktigste motivasjonsfaktoren at de sparer tid i en travel hverdag, samtidig som man får mosjon, men for personer med nedsatt funksjon kan det ha en annen verdi. Det å få lov til å sykle selvstendig eller ved hjelp av ledsager kan bety mye for opplevelsen av å ta del i et sosialt fellesskap. Man får muligheten til å komme seg ut i frisk luft, kjenne på elementene og oppleve mestring.

Ved hjelp av en sykkel kan mange med nedsatt funksjon bli mer selvstendig og oppleve frihet til å velge hvor man vil dra. I tillegg vil det gi gevinster i form av bedre fysisk og psykisk helse.

Rettigheter

Om hvem som kan ha rett til å låne sykkel fra NAV.

Som aktivitetshjelpemiddel Som alternativ til elektrisk rullestol

Kartlegging

Fysisk og kognitiv funksjon.

Kartlegging

Valg

Om ulike typer sykler.

Valg av sykkel

Opplæring og oppfølging

Om roller og ansvar ved utlån av sykkel.

Opplæring og oppfølging