Skjemaer

Hjelp til vurdering og utprøving

Skjemaet “Hjelp til vurdering og utprøving” (NAV 10.07-20) på nav.no kan benyttes av fagpersoner under kartlegging. Dette er et generelt skjema hvor det bes om beskrivelse av hensikt, brukerens behov og funksjon samt eventuelt forslag til løsninger. Dersom det ikke er tilstrekkelig plass i selve skjemaet kan det sendes med vedlegg. Det er viktig med så nøye beskrivelser av behov og funksjon som mulig samt hva som ønskes oppnådd med tiltakene.

Målebånd samt leddmåleverktøy forutsettes brukt av den som sender henvisning til NAV Hjelpemiddelsentral. Under konsultasjon ved NAV Hjelpemiddelsentral kan andre kartleggingsverktøy som for eksempel trykkmålingsmatte og pulsoxymeter være aktuelle.

Tilleggsskjemaer – rullestol

Det er utarbeidet to tilleggsskjemaer når det er aktuelt å søke eller få hjelp til vurdering og utprøving av rullestol:

  • «T04 – Tilleggsskjema for manuell rullestol» (NAV 10.07-65)
  • «T05 – Tilleggsskjema for elektrisk rullestol» (NAV 10.07-66)

I disse tilleggsskjemaene etterspørres informasjon som også er viktig for posisjoneringstiltak i et 24-timers perspektiv. Aktuelt tilleggsskjema hentes ved å krysse av for skjemaet når du går inn på nav.no og henter skjemaet “Hjelp til vurdering og utprøving” (NAV 10.07-20).