Posisjonering i liggende

Kartlegging

I ryggliggende vil kontrakturer i hofter og knær sammen med tyngdekraften føre til at bena samlet faller mot venstre eller høyre side (windswept). I tillegg vil dette også påvirke ryggsøyla i form av sidebøy og rotasjoner (skoliose). Se figur 1.

Ryggliggende med rotert overkropp uten posisjoneringstiltak
Figur 1: Demonstrasjon av windswept liggestilling mot høyre

Ved lav muskelspenning vil bena falle ut til hver side. Liggestillingen er symmetrisk og man kan se et bakovertippet eller forovertippet bekken der det er kontrakturer i hofter og knær. Se figur 2.

Ryggliggende uten posisjoneringstiltak
Figur 2: Demonstrasjon av froskestilling

Ved høy muskelspenning vil bena trekkes sammen med knærne eller krysses. Liggestillingen er symmetrisk, men det er svært vanskelig å bryte dette spenningsmønsteret. Se figur 3.

Demonstrasjon av ryggliggende saksestilling
Figur 3: Demonstrasjon av saksestilling

Ved kontrakturer i hofter og knær vil personen ofte innta sideliggende stilling. Dette forsterker kontrakturene da personen i både liggende og sittende inntar en flektert posisjon/stilling. Bekkenets stilling blir da bakovertiltet og ryggen kyfosert.

Tiltak

Når en starter med posisjonering i liggende bør en arbeide med gradvis tilvenning av ny liggestilling. Erfaringsmessig viser det seg at ved å gi god understøttelse i en ny liggestilling, kan tilvenningstiden bli kortere. Ofte starter en med å posisjonere en time og øker gradvis etter hva personen er komfortabel med. Det kan være utfordrende å ligge på rygg, hvis en tidligere har hatt sin gode liggestilling i sideliggende eller mageliggende.

For å oppnå gode resultater i liggende posisjonering bør fortrinnsvis ryggliggende stilling benyttes. Fordeler med ryggliggende:

 • Det er lettest å jobbe med bekkenets plassering
 • Tyngdekraftens påvirkning på kroppen er til stor hjelp
 • Ved ryggliggende posisjonering unngår man at ryggsøylens tyngde får en negativ innvirkning på brystkassens fasong
 • Det er lettest å oppnå symmetri og gir størst understøttelsesflate for hele kroppen
 • Erfaring tilsier at denne utgangsstilling gir best hvile og søvn
 • Ryggliggende gir størst mulighet for å forebygge og hindre videreutvikling av skjevstillinger

I enkelte tilfeller vil en god posisjonering kunne frata personen bevegelse, for eksempel å nå vannglass eller ringesnor. Det er da viktig at dette diskuteres og kompromissløsning vurderes.

Generelle råd ved ryggliggende posisjonering

 • Ha en klar målsetting for posisjoneringen
 • Tenk enkelt og ta i bruk generelle prinsipper for posisjonering
 • Bekkenets stilling vil være avhengig av benplassering
 • Bolens rotasjon og sidebøy vil være avhengig av bekkenets stilling
 • Komfort er viktig, det skal ikke være smerte og ubehag under eller etter posisjonering
 • Påse at respirasjonen er optimal
 • Observer at tonus ikke øker ved posisjonering
 • Gi støtte til hele kroppen. Stor understøttelsesflate vil redusere trykk mot underlaget
 • Symmetri så langt som mulig, det må tas hensyn til hvor mye fleksibilitet personen har
 • Unngå ytterstillinger av ledd
 • Arbeid med tyngdekraften for mer stabilitet

Firmaet Togemo har laget noen filmer som viser hvordan ulike typer puter kan brukes til ulike formål. I filmene bruker de kun egne produkter. I Hjelpemiddeldatabasen finner du posisjoneringshjelpemidler fra flere leverandører.

Posisjonering i ryggleie

Posisjonering i sideleie

Posisjonering av kne- og hoftevinkel

Valg av hjelpemidler til bruk i liggende

Spørsmål i forbindelse med valg av hjelpemidler til bruk i liggende:

 • Hvilken madrass benytter personen og dekker den behovet?
 • Er personen inkontinent?
 • Har personen behov for hjelp i løpet av natten?
 • Har personen smerteproblematikk?
 • Kan sengens funksjon benyttes i forhold til posisjonering, for eksempel hjertebrett/sidegrinder
 • Hvilke produkter har bruker fra før som ev kan benyttes i posisjoneringen?
 • Start med noe enkelt. Er posisjoneringsløsningen som velges komplisert og har behov for svært tett oppfølging, så er sjansen for å mislykkes større.

Når bør en være varsom med ryggliggende posisjonering

 • Ved sirkulasjon- og respirasjonsproblemer
 • Ved refluks
 • Epileptiske anfall
 • Ved sykdom, influensa/operasjoner
 • Når personen ikke klarer å venne seg til ryggliggende stilling etter at dette er prøvd ut over tid
 • Ved sår, der trykk mot sårflaten økes
 • Der personen mister viktige funksjoner som han er avhengig av i liggende stilling