Posisjonering

Image

Personer med liten eller ingen egenbevegelse står i fare for å utvikle skjevstillinger i skjelettet og forandringer i muskulaturen. Slike feilstillinger gjør det vanskelig å finne hensiktsmessige og funksjonelle stillinger i liggende og sittende. Ved å posisjonere ønsker vi å oppnå bedre hvile og gi mulighet for aktivitet.

Kartlegging og tiltak

Posisjonering i ulike stillinger.

Sittende Liggende Stående

Posisjonering

Om 24 timers posisjonering.

Om posisjonering

Skjemaer

Når du skal søke om hjelpemidler.

Skjemaer

Det blir Nordic Seating Symposium i 2023 (23.09.2022)

Symposiet blir gjennomført digitalt 8.-10. februar 2023 med Sverige som arrangør. Mer informasjon kommer i oktober.