Vedlikehold

Brukeren må være trygg på at rullestolen fungerer i alle situasjoner. Skal rullestolen være driftssikker, må den ettersees og få jevnlig vedlikehold.

Bruksanvisning som sier noe om rengjøring og vedlikehold skal følge med rullestolen fra leverandøren. Formidleren av rullestolen bør gå gjennom den sammen med brukeren og eventuelle hjelpere. Dersom du mangler bruksanvisning finner du den ved å søke opp stolen i Hjelpemiddeldatabasen.

Luftdekk må være godt pumpet for at de skal rulle lett og for at bremsene skal virke. Dekkene må etterfylles ved behov.

Hjelpemiddeltekniker i kommunen skal kunne bistå ved feilsøking og enkle reparasjoner. Rullestolen skal være rengjort når den sendes til reparasjon.