Tilpasning av rullestol

Ved tilpasning av alle sitteenheter, må en

 • vite hva formålet er og hvordan rullestolen skal brukes
 • kartlegge hvilke behov bruker har
 • vite hvilke aktivitet som skal utføres og hvor mye egenaktivitet bruker av stolen vil ha

Kunnskap om sittestillinger og sitteenhetens ulike muligheter, sammen med brukerens behov, muligheter og begrensninger, danner grunnlaget for tilpasning av rullestolen. En god sittestilling med oversikt over kjøreforholdene bidrar til sikker kjøring av rullestolen.

Sitteenheten sin utforming er forskjellig på bakgrunn av type stol som blir valgt. Hjelpemiddeldatabasen gir en oversikt over de manuelle rullestolene som er på rammeavtale. Ved levering av stol, anbefales det å lete fram bruksanvisningen til den stolen som er aktuell, siden den gir et overblikk på hvordan stolen kan justeres og tilpasses.

Du finner mer informasjon om posisjonering i Kunnskapsbanken.

Setet og bekkenets stilling

Rullestoler har enten et fast plansete eller et såkalt hengekøyesete av stoff eller stropper. Det er fordeler og ulemper med disse løsningene, både av praktisk art og for kroppen. Ved tilpasning av stol starter man med tilpasning av setet, benstøtter og bekkenstilling slik at kroppen får best mulig understøttelsesflate før man tilpasser resten av sittestillingen. God posisjonering av bekkenet er viktig før man posisjonerer overkropp og utgangsstillingen for å kunne balansere hodet.

Vi viser her først noen fordeler og ulemper med forskjellig utforming av setet på stolen.

Hengematte/stropper

Fordeler

 • Stolen totalt sett får lavere vekt
 • Fordel/nødvendig for at kryssrammestoler skal kunne slås sammen

Ulemper

 • Kan gi grobunn for skjevstilling
 • Trenger mer vedlikehold, må strammes til
 • Blir mer ustabil ved overflytting til og fra stol
Manuell rullestol med hengekøyesete
Manuell rullestol med hengekøyesete

Fast plate

Fordeler

 • Gir mindre rom for utvikling av skjevstillinger
 • Er mer stabil ved overflytting, og når en skal gå med stolen/sparke seg fram

Ulemper

 • Gir høyere vekt på stolen
Manuell rullestol med fast seteplate
Manuell rullestol med fast seteplate

Sittebredde

For voksne så bør den ikke være mer enn 3 cm bredere enn hva kroppsmålet er. For barn kan det hende at det bør være mindre. Hvis setebredden på stolen er for stor, kan det gi rom for utvikling av skjevstillinger. En for stor sittebredde gir ikke god nok stabilitet/støttepunkter i sittende.

Det er viktig at stolen ikke blir for smal, spesielt hvis stolen skal benyttes mye ute i kaldt vær. En for trang stol kan gi følger som nedkjøling av kroppen og dårlig blodsirkulasjon.

Sittedybde

Det er viktig at størsteparten av sitteflaten har så lik fordeling av trykk som mulig. Ved valg av riktig sittedybde er det igjen funksjonen til bruker, hvordan og hvem som skal kjøre stolen, som påvirker hvor dypt setet kan være og bør være. En regner som regel 2-3 cm klaring ved knehasen.

Vinkelen på setet kommer korrekt fram når en måler høyden foran og bak, med unntak av stoler med tilt av sete. Riktig innstilling av denne vinkelen varierer ut fra brukers funksjon, og til hvilke aktiviteter stolen skal benyttes til.

Uansett setevalg, så er det viktig at en velger riktig pute for personen som skal sitte i stolen. Det kan være behov for antidecubitus (pute for å forebygge trykksår) og/eller posisjonerende pute for å oppnå en god og funksjonell sittestilling. Uansett pute, så har den innvirkning på sittestilling og tilpasning av stolen videre.

Les mer om rammeavtalen for sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper på Hjelpemiddeldatabasen.

Setehøyde

Du kan tilpasse setehøyden på alle rullestoler. Setehøyden på stolen måles fra gulv og opp til setetrekket/seteplaten på stolen. Seteputen regnes ikke med når du måler setehøyden på stolen.

Standardhøyden på hver enkelt rullestol finner du i Hjelpemiddeldatabasen. Setehøyden kan justeres ved å endre posisjonering på svinghjul og drivhjul. Hvor mye høyden kan justeres uten bytte av deler finner du også i Hjelpemiddeldatabasen. Setehøyden som oppgis i Hjelpemiddeldatabasen er setehøyden foran på stolen. Setehøyden bak på stolen måles helt bakerst på setetrekket. Setehøyden bak er som regel noe lavere enn setehøyden foran.

For å gjøre større høydejusteringer er det nødvendig å bytte deler, for eksempel bytte størrelse på svinghjul og svinghjulsgafler. Informasjon om hvilken maksimums- og minimumshøyde hver enkelt stol kan stilles til med bytte av deler finner du på hjemmesiden til produsenten.

Hver rullestol har en standardhøyde som passer til de fleste, men for lange personer kan det være nødvendig med større setehøyde. Både for at stolen ikke skal bli for lav når man reiser/setter seg, og også for at fotstøttene ikke skal kollidere i dørterskler og hindringer. For å få stor nok setehøyde kan det være nødvendig å sette på større hjul og lengre svinghjulsgafler. I tillegg til å øke setehøyden på stolen kan du også velge en høyere pute. For å beregne setehøyden må du vite legglengden til den som skal sitte i stolen og høyden på sitteputen. Hvis du legger sammen setehøyden og høyden på puten så bør dette tallet være noen cm høyere enn legglengden.

For korte personer kan det være nødvendig å senke setehøyde på stolen for at det skal gå greit å sette seg inn i stolen. Hvis du ikke får stilt stolen lavt nok med standard hjulstørrelser så kan du bytte til mindre svinghjul/drivhjul og kortere svinghjulsgafler.

I tillegg til setehøyden på stolen må du også ta hensyn til høyden på sitteputen. Noen ganger kan du velge en høy sittepute og på den måten trenger du ikke å heve stolen like mye som du ellers ville gjort. Likedan kan en lav pute gjøre at du ikke trenger å senke stolen så mye.

For brukere som forflytter seg sideveis er det viktig at høyden på rullestolen passer med omgivelsene.

Noen brukere kjører rullestolstolen med en hånd og en fot, eller med begge føttene. Da er de avhengig av at stolen er lav nok til at de når ned i gulvet med foten. For å beregne riktig setehøyde på stolen må du vite brukerens legglengde og høyden på sitteputen som skal brukes i stolen. For å beregne setehøyden på stolen tar man brukerens legglengde og trekker fra høyden på sitteputen. Hvis bruker har en legglengde på 45 cm og skal bruke en sittepute som er 6 cm høy, må stolen ha en setehøyde på 39 cm.

For korte personer som skal kjøre med en eller begge føtter kan det være et problem å få stolen lav nok. For å få en stol lav nok kan det være nødvendig å bytte til veldig små svinghjul. Små svinghjul har dårligere kjøreegenskaper utendørs. En stol som er tilpasset for å kjøre med føttene vil derfor ikke egne seg så godt utendørs og noen ganger kan det være aktuelt med en egen transportstol til utendørs bruk. Små drivhjul er tyngre å kjøre med, så for brukere som kjører med armene og bare hjelper til litt med bena så er det noen ganger bedre å bare kjøre med armene enn å senke stolen. Når man kjører med å sparke seg frem med føttene så er det også fort gjort at man sklir fremover i stolen og får en dårligere sittestilling.

Klesbeskyttere/armlener

Klesbeskyttere definerer bredden på setet, og er for å skjerme kropp og klær mot drivhjulene. For bredt sete er for voksne omtrent mer enn 3 cm bredere sete i stolen enn hva kroppen er. Dette kan være mindre når det gjelder barn.

Armlener er for at armene trenger noe å hvile på, men blir ofte benyttet for å ha noe å gripe/holde i ved forflytning. Noen stoler har alle muligheter både når det gjelder armlener, typer armlener og klesbeskyttere, mens andre stoler har begrensninger. Valg av løsning av dette må vurderes ut fra den enkeltes behov, ut fra forflytning ut og inn av stolen, og hvordan stolen skal kjøres og av hvem.

I den forbindelse kan det være lurt å sjekke utstyrslisten til den enkelte stol på rammeavtale.

Rygg

Manuelle rullestoler består stort sett av en ryggramme og enten en fast plate eller regulerbare velcro-stropper som ryggputen blir lagt mot. Det er viktig at ryggen på stolen blir tilpasset til individets behov for støtte.

Generell regel er at vi har behov for å få støtte i lumbalregionen av ryggen, annen støtte er som regel ut fra individuelle behov. Det er forskjellig behov for om det skal være mulig å endre vinkelen på ryggen i løpet av dagen, eller om ryggen skal ha en fast vinkel.

Regulerbare velcro-stropper

 • gir god mulighet for enkelt å tilpasse støtte i ryggen ut fra individuelle behov
 • er lettere enn fast plate
 • gir noen utfordringer i å holde på en stødig form
Rygg på manuell rullestol som justeres med velcro-stropper
Rygg på manuell rullestol som justeres med velcro-stropper

Benstøtter

Benstøtter er for å gi understøtteflate til føttene, og er med på å stabilisere og definere kroppen og kroppens stilling. Disse er også utformet forskjellig, mye på bakgrunn av type stol som er valgt. Det viktige med innstillingen her, er at setet får en god fordeling av trykk.

Valg av tykkelsen på pute vil innvirke på hvor lavt benstøttene skal være justert.

Det er leverandøren til den enkelte type stol, som har oversikt over mulige løsninger på benstøtter. Se derfor Hjelpemiddeldatabasen og rammeavtalen for mer informasjon.

Tippepunkt

Riktig innstilt tyngdepunkt eller tippepunkt, er viktig, uansett hvordan og hvem som skal kjøre stolen.

Tanken er at det skal være minst mulig vekt på svinghjulene, og mest vekt på drivhjulene for at stolen skal trille lett. Så kan det ikke være slik at stolen tipper for mye ved hvert tak en tar for å kjøre. Dette må derfor prøves ut.

I de tilfellene hvor det oppleves at stolen er tung å kjøre, er det viktig å se på hvordan tyngdepunktet er innstilt før en vurderer å bytte stol.