Tilbehør

Tilbehør er deler som endrer hovedproduktets funksjon. Tilbehør kan monteres i tillegg til eller i stedet for en del som er påmontert i en standard utgave av hovedproduktet.

Tilbehør tas i bruk for å tilpasse rullestolen til brukerens behov.

Eksempler på de vanligste tilbehør:

Se punkt 6 i “Tilleggsskjema for manuell rullestol” (T04) på nav.no.

Leverandører har lagt ut liste over tilbehør til sine egne stoler i Hjelpemiddeldatabasen.