Rullestolens oppbygning og funksjon

I rammeavtalen for manuelle rullestoler ser du hvilket utstyr som er standard på stolene i hver enkelt post. Det er også mange muligheter til å tilpasse hver enkelt stol ved å fjerne eller legge til utstyr.