Roller og ansvar

Hva bruker, kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for ved utlån av manuelle rullestoler.

Bruker

Bruker har ansvar for

  • daglig vedlikehold og renhold av hjelpemidlet
  • forsvarlig oppbevaring
  • å sette seg inn i bruksanvisningen (bruksanvisning finner du ved å søke opp stolen i Hjelpemiddeldatabasen)
  • å levere tilbake hjelpemidlet når behovet opphører

Kommunen

Kommunen har ansvar for å

  • hjelpe bruker med utprøving og valg av rullestol
  • gi opplæring og tilpasse rullestolen ved utlevering
  • utføre enkle reparasjoner og tilpasninger

NAV Hjelpemiddelsentral

I komplekse saker der kommunen trenger bistand kan NAV Hjelpemiddelsentral

  • gi råd og bistå ved utprøving
  • bistå ved spesialtilpasning
  • utføre kompliserte reparasjoner, for eksempel på elektromedisinsk utstyr