Rammeavtalen

Manuelle rullestoler er prisforhandlet av NAV. Det innebærer at NAV vanligvis bare dekker de rullestolene som er med i rammeavtalen med leverandørene. Detaljer om rammeavtalen for manuelle rullestoler, drivhjul med elektrisk motor og drivaggregat finner du i Hjelpemiddeldatabasen.  

Rullestolene i rammeavtalen er sortert i poster etter hva slags type stol det er. Stolene i hver post er rangert slik at man først skal vurdere rangering 1 og velge denne dersom den dekker behovene. Dersom den ikke dekker behovet vurderer man rangering 2 og videre nedover til man finner en stol som dekker behovene. Finnes det ingen rullestoler i rammeavtalen som dekker brukerens behov, kan det søkes om dispensasjon for å bruke rullestoler som ikke er på avtale.

Den raskeste måten å se hvilke rullestoler som er på avtale er å gå inn på hurtigoversikten over manuelle rullestoler.

I rammeavtalen finner man også egne lister over tilbehør og reservedeler til rullestolene.

Manuelle rullestoler som er på rammeavtale er testet og godkjent for å oppfylle kravene i henhold til gjeldende internasjonale standarder. Dette skal sørge for at brukerne får sikre og gode produkter. Rullestolene må oppfylle krav til sikkerhet, holdbarhet, teknisk kvalitet, funksjonalitet, kjøre- og sitteegenskaper.

For stolene på avtale er det også krav til firmaene om leveringstider og at de skal kunne levere reservedeler til stolene også en periode etter at avtalen er gått ut.

Produktvideoer

Leverandørene har laget korte informasjonsvideoer om manuelle rullestoler som er på avtale.

Manuelle rullestoler utstilt på NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Manuelle rullestoler utstilt på demorommet til NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus