Manuell rullestol

Ikon for tema Bevegelse

En rullestol skal kompensere for redusert eller tapt gangfunksjon. I tillegg til å være et hjelpemiddel til å forflytte seg, sitter man også i rullestolen over lengre perioder.

Grundig kjennskap til den enkelte brukerens behov er avgjørende for å finne best mulige løsninger. Det samme gjelder kunnskap om rullestoler, utstyr og tilpasningsmuligheter. I formidlingsprosessen må behovene utredes sammen med brukeren og andre, for eksempel pårørende og fagpersonell. Rullestolen må prøves ut og tilpasses og brukeren må få opplæring i hvordan rullestolen fungerer.

Om manuell rullestol

De ulike rullestolenes egenskaper og funksjoner.

Oppbygning og funksjon Rullestoltyper og egenskaper Drivaggregat (hjelpemotor)

Rullestol i bil

Bruk og frakt av manuell rullestol i bil

Rullestol i bil

Roller og ansvar

Vedlikehold og reparasjoner.

Roller og ansvar

Kartlegging og bruk

Kartlegging, valg og tilpasning av manuell rullestol.

Kartlegging Rammeavtalen Tilbehør Tilpasning Kjøreteknikk

God og effektiv kjøreteknikk

En video av Beitostølen Helsesportsenter om hvordan bruke minst mulig krefter når du kjører manuell rullestol.