Manuell rullestol

Ikon for tema Bevegelse

En rullestol skal kompensere for redusert eller tapt gangfunksjon. I tillegg til å være et hjelpemiddel til å forflytte seg, sitter man også i rullestolen over lengre perioder.

Grundig kjennskap til den enkelte brukerens behov er avgjørende for å finne best mulige løsninger. Det samme gjelder kunnskap om rullestoler, utstyr og tilpasningsmuligheter. I formidlingsprosessen må behovene utredes sammen med brukeren og andre, for eksempel pårørende og fagpersonell. Rullestolen må prøves ut og tilpasses og brukeren må få opplæring i hvordan rullestolen fungerer.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for å

  • formidle nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte
  • vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av brukerens samlede behov
  • gi opplæring i hjelpemidlene og oppfølging over tid med hensyn til endrede behov
  • melde fra om hjelpemidler som ikke lenger dekker behovet og medvirke til gjenbruk av hjelpemidler
  • tilby enkle hjelpemidler til brukere med kortvarig hjelpemiddelbehov
  • utføre enkle reparasjoner og tilpasninger