Variasjon av sitte- og liggestilling

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) anbefaler en bakovertiltet sittestilling. Fordelene med en bakovertiltet stilling er redusert trykk på utsatte områder (sittebensknutene og korsbenet) og mindre risiko for å skli fremover i setet, og dermed redusere faren for skyvkrefter.

Bildene nedenfor viser trykk på sete i en bakovertiltet- og nøytral sittestilling. Nøytral sittestilling fører til høyere trykk under sittebensknutene som er illustrert med de røde områdene på trykkmålingsbilde.

Kvinne som sitter i en nøytralt tiltet rullestol
Nøytralt tiltet sittestilling.
Diagram som viser trykket under setet ved nøytralt tiltet sittestilling
Diagram som viser trykket under setet ved nøytralt tiltet sittestilling.

En bakovertiltet sittestilling på 45 grader viser vesentlig lavere trykk på utsatte områder på sete. Bildet viser at trykket på sitteknuttene er betraktelig redusert og fordelt bak på ryggen. Lavere trykk er illustrert med blåfarge, fremfor en rødfarge som kommer frem ved høyere og oftest konsentrerte trykkområder.

Kvinne som sitter i en bakovertiltet rullestol
Bakovertiltet sittestilling.
Diagram som viser trykket under setet ved bakovertiltet sittestilling
Diagram som viser trykket under setet ved bakovertiltet sittestilling.

Det anbefales å variere sittestilling for alle som har eller er i risiko for trykksår, med mindre det er kontraindisert. EPUAP anbefaler individualisert plan for stillingsendringer. Planen bør inneholde stillingsendring og mobilisering over et 24 timers perspektiv, og inkludere liggende-, sittende- og stående stilling. Når man gjør en stillingsendring er det viktig å sikre god teknikk og posisjonering. Feil teknikk og dårlig posisjonering kan skape friksjon, skyvkrefter og konsentrerte trykkområder.