Regelmessig sjekk av huden reduserer risiko for trykksår

Huden bør undersøkes jevnlig hos personer med risiko for trykksår, med spesielt fokus på utsatte områder. Utsatte områder er som regel benfremspring og områder på kroppen som er i kontakt med underlaget, eller andre gjenstander (for eksempel medisinsk utstyr).

Kroppsområder utsatt for trykksår (Illustrasjon: Peter Lamb, nursingstimes.net)
Kroppsområder utsatt for trykksår (Illustrasjon: Peter Lamb, nursingtimes.net)

Hyppigheten av visuell hudinspeksjon bør tilpasses individuelt. En logg kan være et nyttig verktøy.

Eksempler på situasjoner hvor det er spesielt viktig å sjekke huden:

  • Ny- eller ettertilpasning av et hjelpemiddel
  • Endringer i funksjon eller helse
  • Endring av nærmeste omsorgsperson
  • Flytting eller bytte av bosted, avdeling og lignende
  • Andre endringer som følge av f.eks. ferie, bruk av nytt transportmiddel m.m. 

Dersom det oppdages røde merker, må det avklares om den røde huden blir blekere ved trykk eller ikke. Dette kan gjøres ved å bruke fingertrykk-metoden:

Fingertrykk-metoden for sjekk av hud
Fingertrykk-metoden for sjekk av hud
  • Trykk med en finger mot det røde område i fem sekunder
  • Vurder blekhetsgraden etter at fingeren er tatt vekk
  • Dersom huden ikke blir blekere, kan det være et tegn på utvikling av trykksår