Om trykksår

Et trykksår (liggesår) er en avgrenset skade på huden eller underliggende vev, som et resultat av mekanisk trykk, strekk (skyvkrefter) eller friksjon på huden eller vevet (kilde: itryggehender24-7.no).

Årsaker og omfang

Norske undersøkelser viser at mellom 12-48% av følgende grupper får trykksår (kilde: nifs-saar.no/trykksar):

 • Beboere på sykehjem
 • Pasienter på sykehus
 • Hjemmeboende som følges opp av hjemmesykepleien

Særlig hos pasienter som er akuttinnlagt, ser man en høy forekomst av trykksår. Mulig forklaring kan være at trykkavlastende tiltak blir oversett siden fokuset er å behandle primærdiagnosen.

Trykk, tid, skyvkrefter, belastning, temperatur og fuktighet kan være årsaker til at det utvikles trykksår.

Trykksår oppstår gjerne som resultat av avvik fra daglig rutine. Eksempler på dette kan være:

 • Nye aktiviteter på nye arenaer
 • Sykdomsperioder
 • Vektendring
 • Nye hjelpemidler
 • Forflytning mellom ulike enheter
 • Endring av nær omsorgsperson

Trykksår fører til økt pleie- og hjelpebehov for den enkelte, og behandling av trykksår kan være komplekst og ressurskrevende.

Forebygging av trykksår

Nesten alle trykksår kan forebygges (kilde: epuap.org). Forebygging bør ha høy prioritering siden trykksår har store konsekvenser for både den det gjelder og samfunnet. Forebygging av trykksår antas å være samfunnsøkonomisk kostnadseffektivt.

En faktor i forebyggingen av trykksår, er riktig valg og bruk av hjelpemidler. Det stilles derfor store krav til at det gjøres faglige vurderinger i hvert enkelt tilfelle, som tar hensyn til riktig bruk av valgte hjelpemidler. For å sikre riktig bruk av hjelpemidlene, er det nødvendig med god oppfølging og opplæring.

Forebygging av trykksår er en kombinasjon av flere tiltak inkludert valg av riktige hjelpemidler. «HUSKE» minner om viktige tiltak i forebyggingen av trykksår:

 • Hudinspeksjon
 • Understøttelsesflate og utstyr
 • Sittestilling og stillingsendring
 • Kontinenspleie og kommunikasjon
 • Ernæring

Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med?

NAV Hjelpemiddelsentral formidler ulike hjelpemidler med trykksårforebyggende egenskaper. Valg av hjelpemiddel, opplæring, oppfølging, riktig bruk, tilpasning og en totalvurdering er nødvendig for at hjelpemiddelet og de trykksårforebyggende egenskapene skal fungere etter hensikten. Trykksår kan oppstå med for mye trykk over tid. Både trykk og økt risiko for trykksår kan reduseres ved å velge riktig sitte-/liggeunderlag og tiden kan reduseres med hyppig stillingsendring.

Rådgivere ved NAV Hjelpemiddelsentral gir råd og veiledning ved ulike problemstillinger knyttet til forebygging av trykksår og trykkavlastning og ved valg av hjelpemidler.

Detaljert produktinformasjon og trykksårforebyggende egenskaper til de ulike hjelpemidler finner du på hjelpemiddeldatabasen.no. Kunnskapsbanken.net har produktvideoer med korte videopresentasjoner av hjelpemidler som er på rammeavtale med NAV, samt annet fagstoff relevant i kampen mot trykksår.