Hjelpemidler for å forebygge trykksår

Et nøkkelord i trykksårforebygging er trykkfordeling. Ved god trykkfordeling er trykket mot underlaget fordelt over en større flate, og dette gjør at risikoen for trykksår reduseres. I tillegg til å ta hensyn til trykkfordeling, er de ulike hjelpemidlene konstruert og bygd opp av ulike materialer og funksjoner som kan være forebyggende.

Sitteenheter med rygg- og tiltregulering

Ved å benytte sitteenheter som manuell og elektrisk rullestol med rygg- og tiltregulering, kan man effektivt bidra til stillingsendring, som igjen fører til endring i trykkområdet. De som benytter sitteenheter med disse funksjonene, bør bruke justeringsmulighetene aktivt for å fordele belastning på trykkområdene.

Trykkavlastende sitteputer

Trykkavlastende sitteputer er utformet med ulike materialer og har ulike egenskaper, og må vurderes ut fra behovet for trykkavlastende effekt. Sitteputer med skum og visco-elastisk skum kan vurderes når det er lavere risiko for å utvikle trykksår. Sitteputer med olje eller luft kan vurderes når det er en høyere risiko for å utvikle trykksår.

Trykkavlastende madrasser

Statiske madrasser kan bestå av både luft eller skum, og benyttes ofte til de som har lav til middels risiko for utvikling av trykksår. Statiske madrasser krever ikke justering eller tilpasning, og gir ikke vekselstrykk.

Dynamiske madrasser benyttes til de i middels til høy risikogruppe for utvikling av trykksår. Dynamiske madrasser er konstruert med celler i madrassen som med en programmerbar pumpe justerer trykkfordelingen syklisk utover liggeflaten.

Vendemadrasser vil i intervaller vende brukeren fra side til side, og dermed gi stillingsendring og en høy trykkavlastning av det avlastede område.

Brukerne av madrassene er barn eller voksne med behov for forebygging av trykksår i liggende stilling. De kan ha redusert eller ingen mulighet til å endre stilling ved egen hjelp. Noen har i tillegg redusert eller ingen sensibilitet. Madrassene kan benyttes i regulerbare senger og sengebunner, og kan leveres som overmadrasser.

Du kan lese mer om de ulike postene og produktene på rammeavtale for madrasser med trykksårforebyggende egenskaper i Hjelpemiddeldatabasen

Forflytning 

Vær oppmerksom ved forflytninger som kan føre til friksjon mellom hud og underlag. Ved å bruke hjelpemidler som glidelaken, forflytningsbrett, glidematte eller andre hjelpemidler som minsker friksjonen under en forflytning, vil man verne det trykkutsatte hudområdet fra skyvkrefter.

Andre trykkavlastende hjelpemidler

Det finnes et stort utvalg av lokale/punktvise trykkavlastende hjelpemidler på markedet. Dette er produkter som posisjoneringsputer, hælbeskyttere, formbare og trykkavlastende matter, og albuebeskyttere. Disse finnes i flere forskjellige varianter.