Forebygge trykksår

Trykksår (liggesår) forekommer hyppig hos pasienter innlagt på sykehus og sykehjem, og hjemmeboende. Et trykksår er en avgrenset skade på huden eller underliggende vev, som et resultat av mekanisk trykk, strekk eller friksjon på huden eller vevet. Kunnskapen og forskningen er entydig – trykksår kan forebygges. (Kilde: itryggehender24-7.no).

Forebygging av trykksår er en kombinasjon av flere tiltak inkludert formidling av hjelpemidler. “HUSKE” minner oss om viktige tiltak for å forebygge trykksår:

  • Hudinspeksjon
  • Understøttelsesflate og utstyr
  • Stilling og stillingsendring
  • Kontinenspleie og kommunikasjon
  • Ernæring

God formidling betyr at brukerens behov for tiltak er identifisert tidlig (kartlagt og risikovurdert), kommunisert og individuelt tilpasset.