Forebygge trykksår

Ikon for tema Bevegelse

Et trykksår (liggesår) er en avgrenset skade på huden eller underliggende vev, som et resultat av mekanisk trykk, strekk (skyvkrefter) eller friksjon på huden eller vevet (kilde: itryggehender24-7.no).

Nesten alle trykksår kan forebygges (kilde: epuap.org). Forebygging bør ha høy prioritering siden trykksår har store konsekvenser for både den det gjelder og samfunnet. Trykksår fører til økt pleie- og hjelpebehov for den enkelte, og behandling av trykksår kan være kompleks og ressurskrevende.

Hjelpemidler og tilrettelegging

Bedre trykkfordeling ved bruk av hjelpemidler og variert stilling.

Hjelpemidler Variasjon av stilling

Hudsjekk

Regelmessig sjekk av huden reduserer risiko for trykksår.

Hudsjekk

Om trykksår

Årsak, omfang, konsekvenser og forebygging av trykksår.

Om trykksår

Aktuelt