Valg av elektrisk rullestol

Bruker sitt funksjonsnivå og bruksområde for stolen avgjør valg av elektrisk rullestol og dens tilpasninger.

Oppbygning av elektrisk rullestol

Kjøring av elektrisk rullestol

Det er tre måter å kategorisere elektriske rullestoler på:

 • Styring
  • Manuell styring
  • Motorisert styring
 • Bruksområde
  • Innebruk
  • Begrenset utendørs bruk
  • Utendørs bruk
 • Hjuldrift
  • Bakhjulsdrift
  • Forhjulsdrift
  • Midthjulsdrift (senterdrift)

Spesifikasjon på de ulike elektriske rullestolene finner du i Hjelpemiddeldatabasen. Mer informasjon om hver enkel stol ligger i bruksanvisningen.

Styring

Manuell styring

Ved manuell styring må brukeren styre hjulet/-hjulene med egne krefter ved hjelp av ratt eller sykkelstyre. Denne styremåten krever god hånd- og armfunksjon, men gir en presis styring ved at styrehjulene påvirkes direkte. Elektriske rullestoler med manuell styring krever ofte større svingradius enn rullestoler med motorisert styring. Dette skyldes ikke styringsprinsippet, men at stoler med manuell styring ofte er fysisk større og har hjul som ikke kan svinge mer enn cirka 45 grader.

Motorisert styring

Motorisert styring betyr i praksis styring med styrespak (joystick). Spaken styrer både retning og hastighet. Motorisert styring stiller små krav til brukerens krefter og bevegelighet, men mer krav til presisjon. Styreboksen med spak kan plasseres der hvor det er mest hensiktsmessig for brukeren, vanligvis ved venstre eller høyre hånd. Rullestolen kan også tilpasses for styring med for eksempel hake, hode, brytere, sug/blås eller øye.

Ledsagerstyring

Elektriske rullestoler med motorisert styring kan i tillegg til brukerstyring ha ledsagerstyring, eller en kombinasjon av disse. Rullestolleverandører tilbyr ulike løsninger.

Bruksområde

Innebruk

Rullestoler som er kun godkjente til innebruk er kompakte rullestoler med liten svingradius. Kartlegging av sittestilling og forflytning er viktig i valg av seteløsning. Rullestolene leveres i høy og lav utgave.

Begrenset utendørs bruk

Rullestoler som er beregnet til kombinert bruk mellom inne og ute. Disse benyttes ofte av personer som ikke kan gjøre en enkel overflytting mellom ulike rullestoler. Flere modeller er godkjente som sete i bil. Rullestolene kan leveres med en eller flere elektriske setefunksjoner og et bredt utvalg seteløsninger og tilpasninger.

Utendørs bruk

Elektriske rullestoler beregnet til å gi god fremkommelighet utendørs, og som ikke er egnet til innebruk. Rullestolene kan ha manuell eller motorisert styring. Rullestolene har ulik grad av elektriske setefunksjoner.

Hjuldrift

Valg av hjuldrift (plassering av drivhjul) er vesentlig for rullestolen sine kjøreegenskaper.

Bakhjulsdrift

Kjøremåte: Ta store svinger. Kjør nesten forbi målet og hold god avstand til for eksempel døråpning før du kjører inn.

FordelerUlemper
Retningsstabil.Størst svingradius.
Har oversikt over det som beveger seg (fronten på rullestolen).Møter nivåforskjell (terskel, fortauskant) med svinghjul.
Benstøttene kan svinges bort ved innstigning.Kan skli ved for mye vekt på forhjulene i nedoverbakke.
Tippefare bakover i oppoverbakke.
Benstøtter må gi plass til svinghjul, og krever åpen knevinkel.
Fordeler og ulemper med bakhjulsdrift

Forhjulsdrift

Kjøremåte: Kjør “innersving”/”korte svinger”

FordelerUlemper
Møter nivåforskjell med store drivhjul som kan gi mindre støt over kanter.Vanskelig å ha oversikt over det som beveger seg – den største bevegelsen skjer bak stolen (den har “hale”)​.
Relativt liten svingradius kombinert med​ god framkommelighet​.Tippefare fremover i nedoverbakke​.
Kan sitte med 90 grader vinkel i kneledd.Sklifare i oppoverbakke fordi det kan bli lite vekt på drivhjul foran.
Fordeler og ulemper med forhjulsdrift

Midthjulsdrift (senterdrift)

Kjøremåte: En sitter over drivhjulene og kan ligge “midt i banen” ved svinging.

FordelerUlemper
Minst svingradius. Små hjul foran kan gi begrenset hindertaking og problemer med for eksempel gap mellom perrong og offentlig transportmiddel.
Intuitiv å kjøre.Kan oppleve risting fordi man sitter midt over drivhjulene.
Stabil, har seks hjul i bakken.
Fordeler og ulemper med midthjulsdrift

Sitteenheten

Elektriske rullestoler med manuell styring har ofte enkle seteløsninger, mens de med motorisert styring kan ha avanserte seteløsninger med tilpasninger.

Kunnskap om sittestillinger og sitteenhetens ulike muligheter, sammen med kunnskap om brukerens behov, muligheter og begrensninger, danner grunnlaget for tilpasning av rullestolens sitteenhet. Sitteenheten må justeres slik at den gir god støtte for sete, rygg, armer og ben. Det må også brukes tid på å finne frem til en sittestilling som gir mulighet til å veksle mellom aktivitet og hvile.

Sittestillingen påvirkes av en rekke forhold. Både fart, bremsing og kjøring i bakker virker inn på sittestillingen. En god sittestilling med oversikt over kjøreforholdene bidrar til sikker kjøring av rullestolen. De aller fleste kommer langt med standard tilbehør og de mulighetene som allerede er i rullestolen når man skal tilpasse rullestolens høyde, setets dybde, ryggstøtte, benstøtte og armlene til den enkelte.

Elektriske funksjoner

De enkleste rullestolene med motorisert styring har kun én elektrisk funksjon, mens de mer avanserte tilbyr flere elektriske setefunksjoner som tilt, ryggvinkling, benstøttevinkling, lengderegulering av benstøtte og regulering av setehøyde. Elektriske rullestoler med ståfunksjon kan gis til barn/unge for trening/stimulering, og til voksne over 26 år der dette er nødvendig for å utføre daglige oppgaver i hjemmet/på arbeid som ikke kan utføres i sittende.

Seterygg

Vinkelen til seteryggen kan reguleres manuelt eller elektrisk, og kan tilpasses med ulike ryggputer og annet tilbehør for å gjøre sittestillingen så stabil og komfortabel som mulig.

Benstøtte

En godt tilpasset benstøtte er viktig for å oppnå god komfort, sittestabilitet og trykkavlastning. Valg av benstøtteløsning henger ofte sammen med overflyttingsmåte. Ved overflytting via stående må benstøttene ikke være til hinder for plassering av føttene under overflyttingen. Benstøttene kan være sentermonterte med oppfellbar hel eller delt fotplate, eller sidemonterte og utsvingbare/ avtakbare.

Sidemonterte benstøtter er nødvendig ved behov for individuell regulering av knevinkelen. Slike benstøtter kan være tunge å løfte av ved behov for sideveis overflytting. Videre kan sidemonterte benstøtter føre til at totallengde på stolen øker. Vinkelen på benstøttene kan reguleres manuelt eller elektrisk, og har ulik grad av lengdekompensering. Tilpasset leggstøtte kan være nødvendig for å gi bena god nok støtte. Hvis leggstøtten bygger langt fram, kan denne trekke bruker for langt fram i setet.

Hodestøtte

Elektrisk rullestol med motorisert styring er utstyrt med hodestøtte som standard, og har som regel flere alternative hodestøtter som tilbehør. Ved montering av hodestøtte fra annen leverandør, vil kollisjonsgodkjenningen for stolen ikke lenger være gyldig.

Armlener

Godt tilpassede armlener er viktig for både overflytting, komfort, sittestabilitet, trykkavlastning og kjøreergonomi. Armlenets lengde, form og materiale er viktig for å gi oppreisingsstøtte. For sideveis overflytting og plassering av løfteseil er det vesentlig at armlene enkelt kan tas av/settes på eller felles opp, ned eller bort. Armlenets plassering i høyde, vinkel og lengde er viktig for god kjøreergonomi i alle typer elektrisk rullestol.

Bekkenets stilling

Sittestillingen skal gi et godt utgangspunkt for å betjene og kjøre rullestolen. For å finne frem til en god sitte- og kjørestilling, må det tas hensyn til brukerens bevegelsesmønster, balanse og eventuelle feilstillinger eller spastisitet. Utgangspunktet for vurdering av sittestillingen er bekkenets stilling. Feilstillinger her påvirker hele kroppen i sittende stilling. Valg av sittepute kan ha stor betydning for posisjonering av og stabilitet for bekken.

Tiltfunksjon

Med tiltfunksjon vinkles hele sitteenheten bakover eller framover. Dermed endres kroppens vektfordeling i rullestolen, noe som kan forebygge sittesår. Ved å tilte sitteenheten kan brukeren oppnå hvilestilling uten å gli fremover i setet, samtidig som støttepunktene i ryggen fortsatt blir der de skal.

Seteløft

Mange elektriske rullestoler kan utstyres med motorisert regulering av setehøyden. Elektrisk seteløft kan være en fordel ved overflytting mellom ulike høyder, for å komme opp i samme høyde som i stående stilling, for å nå opp til for eksempel skap eller for å få riktig høyde ved bilkjøring. Det er vanlig at rullestolens hastighet reduseres automatisk når seteløftet er i bruk, slik at rullestolen opprettholder sin dynamiske stabilitet.

Svingbart sete

De fleste elektriske rullestoler med manuell styring har manuelt svingbart sete som standard. Ved bruk av dette vil inn- og utstiging til rullestolen bli vesentlig lettere.

Kabin

Enkelte rullestoler med manuell styring kan ha kabin. Det må dokumenteres at behov for kabin er medisinsk nødvendig når man søker om dette.

Trykksår

Et trykksår kan oppstå i løpet av kort tid. Vevsskade oppstår som følge av deformasjon av celler og/eller avklemming av sirkulasjon. Dette skjer ved høyt trykk over tid og ved framgliding i sittende stilling. Det er derfor avgjørende at setet er tilpasset slik at det gir god trykkfordeling, mulighet for stillingsforandring og maksimal sittestabilitet.

Valg av seteløsning og tilpasning av denne, må alltid gjøres ut ifra en totalvurdering av brukers risiko for å kunne utvikle trykksår. Denne vurderingen må gjøres regelmessig fordi brukerens behov alltid vil være i endring grunnet endret helsetilstand, funksjonsnivå, livssituasjon, bruksområde for rullestolen m.m. Aktiv bruk av setetilt vil kunne redusere trykk og tendens til framgliding på setet, og på denne måten være effektivt som forebygging av trykksår.

Rullestol i bil

Har du behov for å ha med elektrisk rullestol i bil eller bruke rullestolen som sete i bil, kan du lese om det på temasidene om bil og spesialutstyr: