Roller og ansvar

Hva bruker, kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for ved utlån av elektriske rullestoler.

Brukeren

Bruker har ansvar for:

 • daglig vedlikehold og renhold av hjelpemidlet
 • forsvarlig oppbevaring
 • sette seg inn i bruksanvisningen
 • bruke hjelpemiddelet slik det er tiltenkt
 • lade rullestolen på en forsvarlig måte
 • ha gyldig ansvarsforsikring i tilfelle bruk av rullestolen fører til skade på andre personer eller andres eiendom
 • levere tilbake hjelpemidlet når behovet opphører

Kommunen

Kommunen har ansvar for:

 • gi opplæring i bruk av elektrisk rullestol til bruker og eventuelle ledsagere. Opplæring skal gis av godkjent opplæringsansvar. Opplæringsskjema fylles ut når opplæring er gjennomført og arkiveres i kommunen.
 • utføre enklere reparasjoner og tilpasninger
 • gi praktisk bistand hvis bruker blir uten elektrisk rullestol på grunn av reparasjon.

NAV Hjelpemiddelsentral

I komplekse saker, eller når kommunen ikke har kompetanse, kan NAV Hjelpemiddelsentral

 • gi råd og bistå ved utprøving, valg, tilpasning og spesialtilpasning av utstyr
 • utføre reparasjoner

Akutt reparasjon av hjelpemidler

Hvis det oppstår problemer ved bruk av elektrisk rullestol utenom vanlig arbeidstid, kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral sin telefonvaktordning. Akuttvakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut ifra din situasjonsbeskrivelse. Mer om akutt reparasjon av hjelpemidler på nav.no.